Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella. Valmistelutyössä on nojattu asiakasmaksuja ohjaaviin lakeihin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhtenäiset asiakasmaksut
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella. Valmistelutyössä on nojattu asiakasmaksuja ohjaaviin lakeihin.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

29.11.2021

Viimeksi muokattu

01.12.2021
Ratkaisun perusidea **

Asiakasmaksuohjekirja käytettävissä – valmistelutyö kohti yhtenäisiä asiakasmaksuja jatkuu

Asiakasmaksuohjekirja on lähetetty hyödynnettäväksi 29.4.2021

  • Kunnat ja kuntayhtymät saavat hyödyntää ohjekirjan rakennetta sekä viittauksia.
  • Ohjekirjaan on lisätty kohdat kunta/kuntayhtymäkohtaisille maksutaulukkoliitteille.
  • Ohjekirja sisältää koonnin tämänhetkisistä terveydenhuollon palvelumaksuista

 

Toimintaympäristö **

Asiakasmaksulain muutos tuli voimaan 1.7.2021 koskien sosiaali- ja terveydenhuoltolakien perusteella myönnettäviä palveluja. Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella. Valmisteleva työskentely etenee vaiheittain. Tuotoksena on yhteinen asiakasmaksuohjekirja. Valmistelutyö nojaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaaviin lakeihin, hallituksen esityksiin sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kansallisiin määritelmiin ja palvelutehtäväluokituksiin. 

Asiakasmaksuohjekirja on uudistuvan lain mukainen sekä käytännön työtä tukeva yhteinen asiakirja, joka vie eteenpäin asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua asuinkunnasta riippumatta. Asiakasmaksuohjekirjan tarkoitus on toimia tukena Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakasmaksujen kriteerien yhtenäistämiselle.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakasmaksuohjekirja päivittyy ja valmistelutyö jatkuu

Väliaikainen valmistelutoimielin on perustanut Talousjaostolle alajaoston – ”Maksut & taksat”. Keväällä käynnistynyt valmistelutyö yhtenäisempien asiakasmaksujen osalta sekä alajaoston työ on yhdistetty ja siinä huomioidaan myös pelastusalan taksat.

Alajaostossa on monialainen edustus. Alajaosto muodostaa ydinryhmän ja sen lisäksi on 5 erillistä asiantuntijateemaryhmää:

  • lastensuojelu
  • vammaispalvelu
  • työikäiset
  • ikääntyvien palvelut
  • terveydenhuollon (sis,perusterveydenhuollon & erikoissairaanhoidon) asiakasmaksut.

Jokaisessa teemaryhmässä on alajaoston jäsen/jäseniä tiedonkulun varmistamiseksi. Valmistelutyö on käynnissä asiakasmaksujen nykytilan kuvauksella kunkin teeman osalta.

Kansikuva
kuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä