Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella. Valmistelutyössä on nojattu asiakasmaksuja ohjaaviin lakeihin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhtenäiset asiakasmaksut
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella. Valmistelutyössä on nojattu asiakasmaksuja ohjaaviin lakeihin.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

29.11.2021

Viimeksi muokattu

07.07.2023
Ratkaisun perusidea **

Asiakasmaksuohjekirja käytettävissä – valmistelutyö kohti yhtenäisiä asiakasmaksuja jatkuu

Asiakasmaksuohjekirja on lähetetty hyödynnettäväksi 29.4.2021

  • Kunnat ja kuntayhtymät saavat hyödyntää ohjekirjan rakennetta sekä viittauksia.
  • Ohjekirjaan on lisätty kohdat kunta/kuntayhtymäkohtaisille maksutaulukkoliitteille.
  • Ohjekirja sisältää koonnin tämänhetkisistä terveydenhuollon palvelumaksuista

 

Toimintaympäristö **

Asiakasmaksulain muutos tuli voimaan 1.7.2021 koskien sosiaali- ja terveydenhuoltolakien perusteella myönnettäviä palveluja. Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella. Valmisteleva työskentely etenee vaiheittain. Tuotoksena on yhteinen asiakasmaksuohjekirja. Valmistelutyö nojaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaaviin lakeihin, hallituksen esityksiin sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kansallisiin määritelmiin ja palvelutehtäväluokituksiin. 

Vuonna 2021 keväällä valmistui Asiakasmaksuohjekirja (ks. liite). Ohjekirja on uudistuvan asiakasmaksulain mukainen sekä käytännön työtä tukeva yhteinen asiakirja, joka vie eteenpäin asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua asuinkunnasta riippumatta. Asiakasmaksuohjekirjan tarkoitus oli toimia tukena Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakasmaksujen kriteerien yhtenäistämiselle.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi koottiin Maksut ja taksat -alatyöryhmä Talousjaostolle. Työ käynnistyi lokakuussa 2021. Päämääränä, että vuoden 2023 alussa on yhteneväiset koko hyvinvointialuetta koskevat sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut ja niiden kriteerit.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakasmaksuohjekirja jaettiin keväällä 2021 kunnille ja kuntayhtymille

Lokakuussa 2021 väliaikainen valmistelutoimielin perusti Talousjaostolle alajaoston – ”Maksut & taksat”.  Käynnistynyt valmistelutyö yhtenäisempien asiakasmaksujen osalta sekä alajaoston työ on yhdistetty ja siinä huomioidaan myös pelastusalan taksat.

Alajaostossa on monialainen edustus. Alajaosto muodostaa ydinryhmän ja sen lisäksi on 5 erillistä asiantuntijateemaryhmää:

  • lastensuojelu
  • vammaispalvelu
  • työikäiset
  • ikääntyvien palvelut
  • terveydenhuollon (sis, perusterveydenhuollon & erikoissairaanhoidon) asiakasmaksut.

Jokaisessa teemaryhmässä on alajaoston jäsen/jäseniä tiedonkulun varmistamiseksi. Valmistelutyö on käynnissä asiakasmaksujen nykytilan kuvauksella kunkin teeman osalta.

Asiakasmaksuasiakirja esiteltiin hyvinvointialueen aluehallituksessa. Aluevaltuusto hyväksyi asiakirjan marraskuussa 2022. 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Aika- ja paikkariippumaton työote, systemaattinen, ennakoiva ja koordinoitu monialainen työryhmätyö. 

Päätöksentekoprosessin vaikutukset valmiiden tuotosten jalkauttamiselle. 

Asiakasmaksujen ja niiden kriteerit läpinäkyvästi esiin hyvinvointialueen verkkosivuille 2023

 

Kansikuva
kuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä