Ympärivuorokautisen asumisen toimintakyvyn tuki ja kuntoutumista edistävä hoitotyö

Tavoitteena on luoda toimintamalli ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuvien ikääntyneiden toimintakyvyn tueksi. Kehitetään ja arvioidaan omaterapeutti toimintamallia sekä yksilön että toimintayksikön näkökulmasta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ympärivuorokautisen asumisen toimintakyvyn tuki ja kuntoutumista edistävä hoitotyö
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda toimintamalli ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuvien ikääntyneiden toimintakyvyn tueksi. Kehitetään ja arvioidaan omaterapeutti toimintamallia sekä yksilön että toimintayksikön näkökulmasta.

Toteutuspaikka
Oulun ja Lakeuden alueen pilottiyksiköt (4). Yksiköiden asukasmäärä 15- 23 ikäihmistä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

virpi vimpari

Luotu

04.12.2023

Viimeksi muokattu

28.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Monialainen kuntoutus ympärivuorokautisessa asumisessa on monikerroksinen käsite, mikä tarkoittaa että toimintamalli sisältää asumisen eri vaiheissa huomioitavia asioita, jotta asukkaan yksikölliset tarpeet, toimintakyvyn tukeminen ja hyvä elämänlaatu mahdollistuvat. 

Asukkaan näkökulmasta: Osallisuus, kuulluksi tuleminen ja ryhmään kuuluminen. 

Omaisen näkökulmasta: Yhteistyökumppani omine vahvuuksine ja voimavaroineen, viestinnän luotettavuus

Hoitohenkilökunnan näkökulmasta: Kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintatapa, osaamisen vahvistaminen

Organisaation näkökulmasta: Esihenkilön esimerkki ja kuntouttavan arjen mahdollistaminen työsuunnitteluin

 

Toimintaympäristö **

Sosiaalihuoltolaissa 21 c § (26.8.2022/790) ympärivuorokautinen asuminen on määritelty asumiseksi, jossa tarjotaan osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän yhteisöllistä toimintaa esteettömässä ja turvallisessa  asumisyksikössä. Asukkaalla on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja saatavana on vuorokaudenajasta riippumatta hoitoa ja huolenpitoa myös äkilliseen tarpeeseensa asumisyksikön henkilöstöltä. Edellä mainittujen lisäksi ympärivuorokautinen palveluasumiseen sisältyy toimintakykyä ylläpitävä ja edistävän toiminta, ateriat, vaatehuolto ja siivous.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen kohderyhmänä toimi Oulun ja Lakeuden alueen neljä ympärivuorokautisen asumisen yksikköä, joissa asukkaina ovat toimintakyvyltään rajoittuneita ikäihmisiä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 1. Elämänhistorian ja mielenkiinnonkohteiden kerääminen, tiedon esille saattaminen asukkaan asuntoon
 2. Tuparipalaveri yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa monialaisen verkoston ja iäkkään aktiivisen arjen tukemiseksi
 3. Hopasun näkyminen iäkkään huoneessa, esillä: tavoite, keinot ja arviointimenetelmät/ajankohta
 4. Asukkaita, omaisia ja henkilökuntaa osallistavat ryhmähetket: asukaskokous, omaisten kahvit, henkilökunnan innovointihetket-toiminnan joustava suunnitelmallisuus
 5. Suunnitelmallinen yksilöiden tarpeita vastaava viikko-ohjelma 
 6. Vapaaehtoistyön koordinaattori ulkopuolisten toimijoiden yhteistyön jatkuvuuden mahdollistajana
 7. Asukkaan RAI-arvioinnista nousseet herätteet kuntoutuksen ammattilaisen konsultaatiotarpeen määrittämisen apuna.
 8. Vuosiraati yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa hyvän arjen jatkuvuuden, omaisyhteistyön ja viestinnän tukena
 9. Kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamisen syventäminen säännöllisillä koulutustuokioilla

   

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis