Etunimi
Iira
Sukunimi
Nuutinen
Organisaatio
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)

Toimintamallit, joissa mukana

logo
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Kustannusvaikuttavuus

Lapset ja nuoret keskiössä
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut

logo
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto

Perhekeskus-logo
Toimintamalli
Perhepalvelut
Johtaminen
Monialaisuus
Yhteistyö
Kumppanuus

logo
Toimintamalli
Saatavuus
Moniammatillisuus
Tiimityö
Terveyskeskukset

Yhteisasiakasohjaus
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuudet, joissa mukana

logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen