Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään
Please provide a valid value.

Rajaa hakua

Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian avulla KARITA-hanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kotihoito

Arvokas-logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Arviointi
Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen
Eriarvoisuus

Keski-ikäinen nainen seisoo pellolla, katsoo horisonttiin ja pitelee kiikareita kädessään.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tiede ja tutkimus
Järjestöt

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen
Toimintakyky

"Kohtaa mut" on Tukiliiton vaatimus joukkoon kuulumisesta sekä vammaisten ja vammattomien ihmisten välisestä vuoropuhelusta ja yhteistyöstä kohti parempaa maailmaa.
Kokonaisuus
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Digitaaliset palvelut
Vertaistuki
Kokemusasiantuntijuus
Yhdenvertaisuus

Paikka auki -logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys

Apuri- hanke 2018-2020
Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Satasote
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Elinikäinen oppiminen
Muistisairaudet
Omaishoito
Turvallisuus