Etelä-Pohjanmaan IkäKoti - hanke on osa kansallista TulKoti -hanke kokonaisuutta. 

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ikäihmisten asumista omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, tarvittavien tukipalveluiden ja kotihoidon turvin. Tavoitteiden toimenpiteet kohdistettiin keskeisesti asiakasohjauksen, kotona tehtävään kuntoutuksen, kotiutusprosessin ja kotihoidon kehittämiseen sekä sähköisten ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoon ja niiden käytön lisäämiseen asiakkailla ja ammattilaisilla. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Sininen talo keltaisella pohjalla. Vieressä teksti Asiakkaan toimintakyvyn mittarit kuntouttavassa päivätoiminnassa
Toimintamalli
Päivätoiminta
Ikääntyminen
Toimintakyky
Harrastustoiminta

Etähoivan käyttöönoton laajennus Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle
Toimintamalli
Kotihoito
Etäpalvelu
Hyvinvointiteknologia
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Lähipalvelut

Ikäihmisten digitaalisten ratkaisujen arkkitehtuurisuunnitelma
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Suunnittelu ja visiointi
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Vanhuspalvelut
Tietojohtaminen

Palveluketju
Toimintamalli
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Sininen talo keltaisella taustalla, vieressä teksti RAI arviointi kuntouttavan vuorohoidon yksiköissä
Toimintamalli
Kuntoutus
Omaishoito
Ikääntyminen
Kotihoito

Saattaja-apu kansikuva
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ikääntyminen

SAS
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Teknologian käyttöönottomalli_kansikuva_Hyväep
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Digitaaliset palvelut
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnanmalli kansikuva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kansalaistoiminta
Osallisuus
Kaveri- ja ystävätoiminta

Ystävätoiminta kansikuva
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus