Keski-Uudenmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Keski-Uudenmaan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä alueella valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Koordinaatiorakennekuva
Toimintamalli
Varhainen puuttuminen
Osallisuus
Verkostot
Kohtaaminen

Toimintamalli
Perhepalvelut

Toimintamalli
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Kriisityö
Sosiaalihuolto
Mielenterveyspalvelut

Keusoten Lähineuvonta -toimintamallin kansikuva
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Neuvonta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus

Keusoten monialainen sote-tiimi -toimintamallin kansikuva
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Integraatio
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys