Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma

Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus vuoteen 2030 asti. Mielenterveysstrategian lähtökohta on mielenterveyden kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa ja sen eri toimialoilla ja tasoilla. Strategia antaa suuntaviivat päätöksenteolle sekä toiminnan ja voimavarojen suuntaamiselle. Laaja yhteistyö on tarpeellista sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

digimieli-logo
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Digitaaliset palvelut
Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen menetelmä

digitaalinen_mielenterveypalvelu
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Mielen hyvinvointi
Perustason mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy

Apua Ajoissa! Itsemurhien ehkäisy
Toimintamalli
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Vertaistuki

Kuvituskuva
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Mielenterveys
Psykososiaalinen tuki
Kriisityö

Omena
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

erilaisia pikkuleipämuotteja
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Lastensuojelu
Perhekeskus
Perhepalvelut

Mielenterveys kuuluu kaikille!
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielen hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Arviointi ja tiedonkeruu

Aavista, puutu ja uskalla auttaa
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy

Auringonkukka pelto
Toimintamalli
Mielenterveys
Monikulttuurisuus
Pakolaisuus

Kahden iäkkään lämmin kohtaaminen
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Mielenterveys

Ihminen ojentaa kartonkisydäntä toiselle ihmiselle.
Toimintamalli
Mielenterveys
Osaaminen
Johtaminen
Ehkäisevä työ
Työhyvinvointi

Mielenterveystaidot mielen hyvinvoinnin tukena -salkku
Toimintamalli
Itsehoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Digitaaliset palvelut

Mielikioskitila
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Vertaistuki

Puhekuplat ja teksti "Miten jaksat omaishoitaja"
Toimintamalli
Omaishoito
Mielen hyvinvointi
Asiakas- ja palveluohjaus

Stigma viittaa kielteiseen mielikuvaan, joka liittyy ihmisen taustaan, olemukseen, toimintaan tai sairauteen. Se ilmenee eri muodoissa, kuten rakenteellisessa stigmassa, joka kuvaa yhteiskunnallisia normeja ja käytäntöjä, jotka rajoittavat stigmatisoitujen ryhmien mahdollisuuksia, sekä julkisessa stigmassa, joka perustuu stereotypioihin ja ennakkoluuloihin viestinnässä. Lisäksi stigma voi olla assosiatiivista, vaikuttaen henkilön läheisiin, tai sisäistettyä, muuttuen henkilön omaksi käsitykseksi itsestään
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Yhdenvertaisuus
Mielenterveysstrategia
Osallisuus

STOP- työryhmän mainoskuva
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö