Sosiaalihuollon ja sosiaalityön kehittäminen edellyttää asiakastyön käytäntöjä koskevan tutkimus- ja tietopohjan vahvistamista. Suomalaisessa sosiaalityössä työkäytäntöjä koskevien mallinnusten tekeminen on kuitenkin ollut paikoittaista ja arviointitutkimusta on tehty niukasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa laatinut mallinnukset sosiaalisen kuntoutuksen, matalan kynnyksen sosiaalityön ja etsivän sosiaalityön toimintamalleista

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjassa 14 hyvinvointialuetta osallistuu yhden tai kahden toimintamallin pilotointiin, arviointiin ja yhteiskehittämiseen. Mallinnukset tehtiin keväällä 2022 oppaiden muotoon, ja pilotointi toteutuu hyvinvointialueesta riippuen ajalla 9/22–5/23.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.