THL laati keväällä 2022 yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa oppaat sosiaalisen kuntoutuksen, matalan kynnyksen sosiaalityön ja etsivän sosiaalityön toimintamalleista.  

Mallien pilotointiin, arviointiin ja kehittämiseen osallistui 14 hyvinvointialuetta THL:n järjestämän työpajasarjan yhteydessä syksystä 2022 kevääseen 2023.   

Alueiden asiantuntijat kirjoittivat työskentelystään ja sen tuloksista artikkelit, jotka ilmestyivät artikkelikokoelmana marraskuussa 2023 THL:n julkaisusarjassa.  

Pilotointien pohjalta päivitetyt ja tarkennetut versiot toimintamallioppaista ilmestyivät helmikuussa 2024.  

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Kaksi etsivän työn ohjaajaa seisoo metsässä, keskellä on valkoinen muovikassi
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Syrjäytyminen
Psykososiaalinen tuki
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kolmas sektori

Toimintamalli
Asiakastyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Matalan kynnyksen palvelu

Kohtaamispaikka
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Aikuissosiaalityö
Kohtaaminen

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Aikuissosiaalityö
Päihdepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Pitkäaikaistyöttömyys

Etsivän lähityön työpari kentällä
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Liikkuvat palvelut
Eriarvoisuus

Sosiaalinen kuntoutus Etelä-Pohjanmaalla
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö

Kuvassa ryhmä keskustelevia ihmisiä
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus