Kanta-Hämeen hyvinvointialueella, Hämeenlinnan seudulla toimii matalan kynnyksen sosiaalityö päihdepalveluissa -toimintamalli. Toimintamalli palvelee päihdepalveluissa asioivia asiakkaita, joilla on mahdollinen sosiaalipalvelujen tarve. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Matalan kynnyksen sosiaalityö päihdepalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella, Hämeenlinnan seudulla toimii matalan kynnyksen sosiaalityö päihdepalveluissa -toimintamalli. Toimintamalli palvelee päihdepalveluissa asioivia asiakkaita, joilla on mahdollinen sosiaalipalvelujen tarve. 

Toteutuspaikka
Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Hämeenlinnan seutu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

12.06.2023

Viimeksi muokattu

29.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Matalan kynnyksen sosiaalityö päihdepalveluissa on erityisryhmälle kohdennettua matalan kynnyksen sosiaalityön ohjausta ja neuvontaa. Palvelua tarjoaa aikuissosiaalityö virassa toimiva sosiaaliohjaaja, jolla on myös valmius sosiaalipalvelujen alkuarviointiin. Palvelu itsessään ei poikkea muusta sosiaalityön ohjauksesta ja neuvonnasta, jota tarjotaan hyvinvointialueen kaikille asukkaille. Erityisryhmälle kohdennetuksi palveluksi sen tekee kuitenkin palvelun sijainti päihdepalveluiden päivystysvastaanoton yhteydessä. 

Toimintaympäristö **

Sosiaalityössä tunnistetaan tarve saada sosiaalipalvelut helpommin saavutettaviksi. Erityisesti tiettyjen erityisryhmien osalta on syytä vahvistaa sosiaalihuollon turvaverkkoa niin, ettei asiakkaiden ole välttämätöntä itse hakeutua sosiaalipalveluihin saadakseen siihen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ennakoiva, oikea-aikainen ohjaus ja neuvonta myös ennaltaehkäisee raskaampien sosiaalipalvelujen tarvetta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kolmen kuukauden pilottijakson aikana asiakastapaamisten määrät ja sisällöt tilastoitiin. Pilottijakson perusteella voitiin todeta, että sen avulla tavoitettiin hyvin erilaisia asiakkaita. Osa asiakkaista oli jonkin sosiaalipalvelun piirissä, mutta valtaosa ei. Suurin osa tapaamisista olivat kertaluonteista ohjausta ja neuvontaa, mutta joidenkin osalta työskentely jatkui saumattomasti sosiaalipalveluissa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Matalan kynnyksen sosiaalityö päihdepalveluissa on sovellettavissa eri toimintaympäristöihin. Olennaista on tunnistaa erityinen asiakasryhmä, jolla on riski jäädä ilman tarvitsemiaan sosiaalipalveluja tai siihen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Olennaista matalan kynnyksen sosiaalityössä on tunnistaa, miten tarjottu palvelu madaltaa kynnystä asiakkaille. Matalan kynnyksen sosiaalityö päihdepalveluissa -toimintamallissa keskeisin ajatuksemme on, että asiakas on jo ylittänyt yhden kynnyksen tullessaan päihdepalvelujen päivystysvastaanotolle. Tämän jälkeen uutta kynnystä sosiaalipalvelujen ohjaukseen ja neuvontaan ei enää ole. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis