Etsivä lähityö tarjoaa palveluohjausta sekä psykososiaalista tukea. Toiminta tähtää palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Tässä menetelmässä eri palvelut viedään kuntalaisten luokse. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etsivä lähityö yhdessä verkoston kanssa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etsivä lähityö tarjoaa palveluohjausta sekä psykososiaalista tukea. Toiminta tähtää palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Tässä menetelmässä eri palvelut viedään kuntalaisten luokse. 

Toteutuspaikka
Porvoon kaupunki, Porvoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut, aikuissosiaalityö sekä asumisyksikkö Koivula
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Porvoo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Etsivästä lähityöstä tehty dokumentaatio, joka on toteutettu Laurea ammattikorkeakoulun oppilastyönä.

Videon kuvaus, käsikirjoitus ja toteutus Miia Heikkilä, sosionomi opiskelija, Laurea ammattikorkeakoulu

Tekijä

Heidi Hovisilta

Luotu

10.11.2022

Viimeksi muokattu

14.06.2023
Ratkaisun perusidea **

Itä-Uudellamaalla Etsivä lähityö näyttäytyy pitkälti ennaltaehkäisevänä toimintana - mihin pyritään jatkossakin: Kattavan yhteistyöverkoston avulla on entistä paremmat mahdollisuudet edistää ihmisten hyvinvointia ja vahvistaa yhdenvertaisuutta, ja näin ehkäistä syrjäytymistä sekä huono-osaisuuden kasautumista.

Toimintaympäristö **

Etsivä lähityö jalkautuu Itä-Uudenmanan hyvinvointialueen kuntien alueella säännöllisesti kaduille ja muihin julkisiin tiloihin, missä kuntalaiset ovat. Pääasiallisesti jalkaudutaan Porvoossa. Mallissa viedään palvelut suoraan kuntalaisille yhteistyöverkoston avulla. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

- Palvellaan kaikkia kaduilla kohdattuja ihmisiä, ei kunta- tai ikärajoja​

- Satunnaisesti neuvoa tai apua tarvitsevat ​

- Palveluiden ulkopuolelle jäävät, niihin heikosti kiinnittyneet  tai sopimattomissa palveluissa olevat ihmiset​

- Ulkona asuvat sekä kaduilla aikaansa viettävät päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset (erityistä tukea tarvitsevat ja paljon palveluita tarvitsevat)​

- Ihmiset, jotka hakeutuvat palveluihin, mutta joutuvat rajatuiksi niistä käytöksensä tai moniongelmaisuutensa takia, esim. palvelujärjestelmän kykenemättömyys vastata ihmisen tarpeisiin ​

- ​Kunnassa oleskelevat paperittomat tai vastaavassa tilanteessa palveluiden ulkopuolella olevat henkilöt

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Etsivä lähityö toteutuu kolmen työntekijän avuin sekä laajan verkoston kanssa

Resurssi kolmella työntekijällä on 5 h/viikko oman työn ohessa

Verkosto pitää kasata ja kutsua mukaan, esim; terveyspalvelut, mielenterveyspalvelut, sosiaalipalvelut, hammashoito, pelastuslaitos ja paloturvallisuus, jälkihuolto, seurakunta sekä kolmannen sekrtorin alueelliset toimijat

Etsitään paikat, missä ihmiset viettävät aikaa ja kartoitetaan myös päivä sekä aika, milloin kannattaa etsiä. Perusajatus; ollaan liikkeellä silloin kuin ihmiset ovat liikkeellä- siellä missä ihmiset ovat. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

- Yhteistoiminta ja kehittäminen alkaa eri sektoreiden välillä

- Kuntalaisten turvallisuuden tunne lisääntyy; ammattilaiset näkyvät katukuvassa

- Avuntarvitsijat saavat tarvitsemansa palvelut ilman ”luukutusta” monialaisesti , nopeasti ja oikea-aikaisesti

- Kaikki ikäryhmät vauvasta vaariin tulee huomioiduksi

- Erillistä työskentelytilaa ei tarvita, työ tapahtuu siellä missä ihmiset ovat esim. seurakunta, yhdistykset, julkiset tilat, ulkona Korona aikana turvallinen tapa kohdata ihmisiä

- Hyödynnetään olemassa olevia resursseja ja yhteistyöverkostoa

- Kustannustehokasta

- Monialainen yhteistyö lisääntyy ja info kulkee sektoreiden välillä

- Jatkuvan palautteen antamisen mahdollistaminen kuntalaisille

- Yksilökohtainen ohjaus ja neuvonta

- Mahdollisuus asioida anonyymisti

- Tavoittaa palveluiden ulkopuolella olevat ja saattaa palveluiden piiriin

- Toimintamallilla pystytään ehkäisemään raskaisiin ja erityispalveluihin ohjautuminen

- Matala kynnys palveluihin ohjautumiseen, ammattilainen siellä missä asiakkaat

- Nopea reagointi tilanteisiin

- Hyvien yhteistyörakenteiden luominen mahdollistaa asiakkaalle sujuvan asioinnin ja matalan kynnyksen palveluihin pääsyyn

- Etsivä lähityö voi auttaa aikuissosiaalityön työntekijöitä asiakkaiden tavoittelussa (esim. tulleet huoli-ilmoitukset ja asiakasta ei ole tavoitettu, ”kadonneet asiakkaat”)

- Näkyvyyden lisääntyessä kuntalaiset tietävät mihin olla yhteydessä, kun on huoli läheisestä tai kokee turvattomuutta omalla asuinalueellaan.

- Haja-asustusalueiden asukkaiden tavoittaminen

- Ilmiöiden ja palvelujen toimimattomuuden havaitseminen ja julkituominen ja palveluiden paraneminen (rakenteellinen sosiaalityö)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Monialaisen tiimin kokoaminen (ketkä ammattilaiset pystyisivät irtautumaan omasta työstä esim 5h/viikko)

Monialaisen verkoston kasaaminen ja kutsuminen etsimään mukaan

Paikkojen etsiminen, missä ihmiset viettävät aikaansa

Päivämäärä ja kellonaika, milloin etsitään (on hyvä kokeilla ja sitten pitää päivä ja kellonajat suurinpiirtein samoina aina, koska ihmiset odottavat etsiviä ja tuovat myös muita tarpeessa olevia mukaansa)

Työvälineet mukaan; kännykkä, tietokone (mahdollisesti muutakin välineistöä; haavanhoito, puhtaat pistovälineet, ongelmajäteastia, esitteitä palveluista, palveluiden numerot ja aukioloajat ylhäällä, kynä, paperia, post it lappuja)