Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun kehittäminen Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluissa

Kehitetty sosiaalisen kuntoutuksen palvelun sisältö ja toimintamalli Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluihin. Palvelun käyttöönoton tueksi laadittu sosiaalisen kuntoutuksen käsikirja. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun kehittäminen Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetty sosiaalisen kuntoutuksen palvelun sisältö ja toimintamalli Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluihin. Palvelun käyttöönoton tueksi laadittu sosiaalisen kuntoutuksen käsikirja. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Merja Jämsinen

Luotu

25.10.2023

Viimeksi muokattu

28.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Kehitetty sosiaalisen kuntoutuksen palvelun sisältö ja toimintamalli Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluihin. Palvelun käyttöönoton tueksi laadittu sosiaalisen kuntoutuksen käsikirja. Keski-Suomen hyvinvointialueen päätettäväksi jää, miten ja millä tavalla kehitetty palvelun sisältö ja toimintamalli voidaan ottaa käyttöön ja miten ja millä aikataululla kokonaisuutta jatkokehitetään. 

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelua kehitettiin sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa, joka toteutettiin osana Keski-Suomen hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ohjelmaa vuosina 2022-2023. Kehittämistyössä on hyödynnetty THL:n valtakunnallista sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjan sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallia, jota pilotointiin kahdella alueella Keski-Suomessa. 

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17§ mukaista palvelua. Kehitetyssä toimintamallissa sosiaalisen kuntoutuksen palvelu on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ja resurssien kautta annettavaa tehostettua tukea asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseksi.  Palvelun tavoitteena on tukea asiakkaan elämänhallintaa ja osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakaskohderyhmä on Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluiden sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja toimeentulotuen 18–64- vuotiaat asiakkaat, jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja/tai tarvitsevat tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi. 

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun kehittämistyössä luotiin yhteneväinen toimintamalli tehostetun tuen tarpeen tunnistamiseen ja määrittelyyn, palvelun suunnitelmallisuuteen, sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutuksellisten tarpeiden selvittämiseen, tehostettuun yksilötyöhön ja ryhmätoimintaan.  

Kehittämistyössä ei päästy tukemaan palvelun käyttöönottoa, jonka johdosta palvelun käyttöönoton tueksi on laadittu sosiaalisen kuntoutuksen käsikirja. Käsikirja on tietopaketti sosiaalisen kuntoutuksen teoreettisista lähestymistavoista ja aikuisten sosiaalipalvelujen sosiaalisen kuntoutuksen palvelun sisällöstä. Lisäksi siihen on kuvattu sosiaalisen kuntoutuksen palveluprosessi, annettu näkökulmaa etä- ja hybridipalvelun toteutukseen, annettu suositukset palvelun laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen ja osoittamiseen sekä siihen on koottu sosiaalisen kuntoutuksen ohjaustyöhön soveltuvia työkaluja ja menetelmiä.

 

Toimintaympäristö **

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle annetaan tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Palvelua myönnetään sosiaalihuollon asiakkaille, jotka tarvitsevat tehostettua tukea sosiaalisen toimintakykynsä vahvistamiseksi.

Aikuisten sosiaalipalveluiden työikäisten asiakkaiden parissa ilmenee tarvetta sosiaalisen kuntoutuksen kaltaiselle tehostetulle työskentelylle. Asiakkaiden haastavat elämäntilanteet, kasaantuneet ja pitkittyneet ongelmat vaativat sosiaalisen kuntoutuksen palvelun mukaista kokonaisvaltaista työskentelyä. Yhteisiä nimittäviä tekijöitä sosiaalisen kuntoutuksen palvelun tarpeelle on: työelämästä syrjäytyminen, vähäinen sosiaalinen osallisuus, riski sosiaaliseen syrjäytymiseen, pitkittynyt taloudellisen ja sosiaalisen tuen tarve, pitkittynyt sosiaalityön asiakkuus sekä useat ja pitkäkestoiset elämänhallinnan haasteet, joiden tukemiseen muut sosiaalipalvelut tai muiden hallintoalojen palvelut ovat riittämättömiä.

Kansikuva
Sosiaalisen kuntoutuksen palvelu

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis