Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä / TTO-hanke

Työkykyohjelman sisällön toteuttaminen Päijät-Hämeen alueella.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 

Kansallinen Työkyky-ohjelma Innokylässä

Seuraa Twitterissä:  @Tyokykyohjelma

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä / TTO-hanke
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman sisällön toteuttaminen Päijät-Hämeen alueella.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 

Kansallinen Työkyky-ohjelma Innokylässä

Seuraa Twitterissä:  @Tyokykyohjelma

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa Työkykyohjelman molemmat toimenpidekokonaisuudet: "Työkyvyn tuki osana SOTE-keskusta" sekä "Tuettu työllistyminen". 

Työkyvyn tuki osana SOTE-keskusta - tavoitteet:
1) Ammattilaisilla on SOTE-keskuksessa selkeä prosessi ja osaamista työ- ja toimintakyvyn tukeen, työkyvyn heikkenemisen riskin tunnistamiseen sekä tarvittavien palveluiden monialaiseen suunnitteluun, järjestämiseen ja systemaattiseen arviointiin.
2) SOTE-keskukseen perustettava jalkautuva työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tiimi tukee muuta perustasoa haastavimmissa tilanteissa ja saa konsultaatioapua tarvittaessa erikoissairaanhoidolta.
3) Työkyvyn tuen palvelukokonaisuudessa on luotu toimiva asiakkaiden tarpeista lähtevä yhdessä tekemisen tapa muiden viranomaisten kanssa. Asiakkaan omat voimavarat ovat käytössä ja palvelupolku toimii sujuvasti hallinnollisten rajojen ylitse. Asiakkaan tukemisesta vastaava nimetyt vastuuhenkilöt asiakkuuden päättymiseen asti.

Tuettu työllistyminen - tavoitteet:
1) Tuetun työllistymisen palvelupolku on asiakkaille selkeä, palvelut helposti saavutettavissa ja tavoitteellisia.
2) Avotyön mallintaminen alihankintatyöksi vammaispalveluissa. Alihankintamallia on kehitetty yhdessä asiakkaiden, Phhykyn ja yrittäjien kanssa, sen toimivuutta arvioitu ja se on käytössä.
3) Vammaistyössä kehitettävänä oleva tuetun työllistymisen toimintamallin laajentamisen mahdollisuuksia kokeillaan esim. pitkäaikaistyöttömien, kuntouttavan työtoiminnan, mt-päihdeasiakkaiden parissa.

Toimiaika

Työkykyohjelman hankekausi on 2019-2023.
Hankkeemme toimiaika on 2021-2022.

Toimijat

Hankkeen toteuttajat: Sosiaalialan osaamiskeskus Verso/Phhyky, Päijät-Sote sekä osatoteuttajana LAB-ammattikorkeakoulu ja Padasjoen kunta.

Yhteistyötahot: Sosiaali- ja terveyspalvelut, Työllisyyden kuntakokeilu, TE-toimisto, Kela, järjestötoimijat, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja asiakkaat.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Niina Tanhuanpää
Yhteyshenkilön organisaatio
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
niina.tanhuanpaa@phhyky.fi

Luotu

24.03.2021

Viimeksi muokattu

03.05.2022