Varsinais-Suomen hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Varsinais-Suomen SOTE alue on sekä tietojärjestelmien ja palvelutuottajien hajanaisuuden vuoksi haasteellinen. Oman lisänsä tuo vanheneva väestö ja Covid19 pandemian aiheuttama työntekijöiden määrän väheneminen. On tarpeen kehittää palveluja niin, että samalla kun sujuvoitetaan kansalaisten hoitoketjuja, huolehditaan siitä, että ammattilaisten työkuorma on kohtuullinen, he saavat tehdä osaamistaan vastaavaa työtä ja kokea siinä onnistumisia. Kartoittamalla VS-Sote-palveluiden saatavuus ja sen toimintamallit, sote-ammattilaisten työnjako ja tehtävärakenteet, sekä digipalveluiden kokonaisuus, on mahdollista luoda kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma hyvinvointialueen ja sen tuottamien palvelujen saatavuuden parantamisen tueksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Lyhyt kuvaus

Varsinais-Suomen SOTE alue on sekä tietojärjestelmien ja palvelutuottajien hajanaisuuden vuoksi haasteellinen. Oman lisänsä tuo vanheneva väestö ja Covid19 pandemian aiheuttama työntekijöiden määrän väheneminen. On tarpeen kehittää palveluja niin, että samalla kun sujuvoitetaan kansalaisten hoitoketjuja, huolehditaan siitä, että ammattilaisten työkuorma on kohtuullinen, he saavat tehdä osaamistaan vastaavaa työtä ja kokea siinä onnistumisia. Kartoittamalla VS-Sote-palveluiden saatavuus ja sen toimintamallit, sote-ammattilaisten työnjako ja tehtävärakenteet, sekä digipalveluiden kokonaisuus, on mahdollista luoda kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma hyvinvointialueen ja sen tuottamien palvelujen saatavuuden parantamisen tueksi. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankekauden toimenpiteillä tavoitellaan sote-uudistuksen ja Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden toteutumista:

 • Turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset sote-palvelut hyvinvointialueella asuville,
 • parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta nopeuttamalla hoitoon pääsyä
 • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,
 • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,
 • vastata Varsinais-Suomen sote-palveluiden haasteisiin ja
 • hillitä kustannusten kasvua kasvattamalla tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta

Yllämainittuja tavoitellaan toimenpiteiden 1-6 kautta:

 • Toimenpide 1 - Sote-palveluiden saatavuuden tilannekartoitus ja kehittämissuunnitelma
 • Toimenpide 2 – Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työnjaon ja tehtävärakenteiden alueellinen kehittäminen
 • Toimenpide 3 – Varsinais-Suomen alueellisen hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen
 • Toimenpide 4 – Etäpalvelutyökalut hoitoon pääsyn tehostamiseksi
 • Toimenpide 5 – Hyvinvoinnin monialainen palvelukonsepti
 • Toimenpide 6.1 – Digitaalisten palveluiden arviointi ja innovaatiosuunnitelma
 • Toimenpide 6.2 – Kehittämistöiden jatkuvuuden turvaaminen

 

Toimiaika

Kokonaisuuden toimiaika on 2022 - 2025, joka jakaantuu osiin RRP/RRF hankkeen mukaisesti seuraavasti:

Vuoden 2022 aikana luodaan tilannekartoitus nykytilasta, ja rakennetaan kehittämissuunnitelma vuosille 2023 - 2025 tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Toimijat

Hankkeen toteutukseen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen kunnat tai niiden perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaavat kuntayhtymät, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Kattavuus maakunnan asukasluvusta on 100%. 

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Antti Kaituri
Yhteyshenkilön organisaatio
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
antti.kaituri@tyks.fi

Tekijä

Antti Kaituri

Luotu

20.06.2022

Viimeksi muokattu

12.08.2022