VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen tavoitteiden avulla pyritään sote-palveluiden pitkävaikutteiseen kehittämiseen. Kehitystyöhön sisältyy covid-19-pandemian aiheuttamiin palvelutarpeisiin vastaaminen Lapin alueella. Tavoitteina on selvittää heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä laatia kehittämissuunnitelma palveluihin pääsyn parantamiseksi vuosille 2023–2025.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle
Lyhyt kuvaus

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen tavoitteiden avulla pyritään sote-palveluiden pitkävaikutteiseen kehittämiseen. Kehitystyöhön sisältyy covid-19-pandemian aiheuttamiin palvelutarpeisiin vastaaminen Lapin alueella. Tavoitteina on selvittää heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä laatia kehittämissuunnitelma palveluihin pääsyn parantamiseksi vuosille 2023–2025.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

VASA-hanke jakautuu kolmeen investointiin (investointi 1, investointi 2 ja investointi 4).

Investoinnin 1 tavoitteena on selvittää heikoimmassa osassa olevien asiakas- ja potilasryhmien osalta kuinka covid-19-pandemia on vaikuttanut palveluihin sekä niiden ohjautumiseen ja saatavuuteen.

Investointi 2 jakautuu viiteen työpakettiin:

 • Työpaketti 1: Hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin suunnittelutyö
 • Työpaketti 2: Tiedontuotannon kehittäminen
 • Työpaketti 3: Palvelutarjottimen kehittäminen ja käyttöönotto
 • Työpaketti 4: Monitoimijaisten yhteistyörakenteiden, verkosto-osaamisen ja implementointiosaamisen vahvistaminen
 • Työpaketti 5: Yhteisten toimintamallien keskitetty tuki ja implementoinnin tukeminen

Investointi 4 keskittyy Lapin alueen digitaalisten palveluiden toimeenpanosuunnitelmaan. Palveluita pilotoidaan ja niistä kerätään koordinoidusti asiakaspalautetta. 

Toimiaika

Hankekokonaisuus toimii nykyisen mallin mukaan vuoden 2022 loppuun asti sekä jatkossa vuosina 2023–2025.

Toimijat

Toiminnan kehittämisessä ovat mukana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen lisäksi Lapin hyvinvointialue, alueen kunnat ja kuntayhtymät, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys sekä Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulut.

Hankkeen henkilökunta (2.8.2022):

 • Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja
 • Lassi Perämäki, viestintäkoordinaattori

Investointi 1:n työntekijät (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus):

 • Hoitotyön asiantuntija: Johanna Karjalainen
 • Sosiaalihuollon asiantuntija: Katriina Virta
 • Vammaistyön asiantuntija: Marjo Häyry
 • Päihde- ja riippuvuustyön asiantuntija: Linda Jaako
 • Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveysasiantuntija: Anna Olsen
 • Hankesuunnittelija: Eeva Maijala
 • Suunnittelija, Omaolo: Tanja Gullsten
 • Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden asiantuntija: Pilvi Vuomajoki

Investointi 2:n työntekijät (Lapin hyvinvointialue):

 • Projektipäällikkö: Mari Kaltemaa-Uurtamo
 • Suunnittelija: Jari-Pekka Martikainen

Investoiti 4:n työntekijät (Poske):

 • Kypsyysarviointi, suunnittelija: Hanne Lindström
 • Asiakaspalaute, suunnittelija: Tarja Lahtonen
 • Asiakaspalaute, suunnittelija (saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut): Joanna Saijets
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi

Luotu

22.06.2022

Viimeksi muokattu

21.11.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lähtötilanteena on pandemiatilanteen aiheuttama palveluvelka, jonka vaikutuksia hanke kartoittaa ja ratkaisee. Hankkeen toimintaan vaikuttaa hyvinvointialueisiin siirtyminen, minkä seurauksena hankkeen toiminta siirtyy osin hyvinvointialueen alaiseksi. 

Päämäärä ja päätavoite

Investoinnin 1 tavoitteena on kokonaissuunnitelman suunnitteleminen haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluiden kehittämiseen vuosille 2022–2025. Suunnitelma sisältää kehittämisrakenteen, johon sisältyvät käyttöön otettavat hoidon ja palveluun pääsyä edistävät toimintamallit ja menetelmät sekä mittarit.

Investoinnin 2 tavoitteet:

•    Hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin kehittämisen ja toimeenpanon suunnitelma on laadittu vuosille 2023–2025. Suunnitelma sisältää monitoimijaisen verkostoyhteistyön jatkuvan kehittämisen, palvelutarjottimen, palveluohjauksen käytänteet sekä tiedontuotannon alustavan mallinnuksen, suunnitelmat ja tarvittavat digitaaliset ratkaisut.
•    Selvitystyö monialaisista palveluista ja tuesta palvelutarjottimen pohjaksi on tehty
•    Yhteisövaikuttavuuden toimintamalli on tuttu, sitä on pilotoitu ja osataan jatkossa soveltaa
•    Hyvinvointilähetteen ja Arjen turvaa -toimintamalleja on kehitetty ja laajennettu sekä implementaatio-osaamista ja tiedolla johtamista on vahvistettu.

Investoinnin 4 tavoitteisiin kuuluu muodostaa nykytilankuvaus alueella käytössä olevista digitaalisista palveluista ja arvioida niiden kypsyystasoa, sekä osallistua THL:n kanssa asiakaspalautteen keräämisen suunnitteluun, määrittelyyn ja pilotointiin. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Investoinnin 1 osalta pyritään selkeään kokonaiskuvaan covid-19-pandemian aiheuttamasta palveluvelasta ja sen selvityksestä. 

Investointi 2:n pitkän ajan vaikutukset voidaan tiivistää siihen, että Lapin alueella on alueelliset, paikalliset ja tarvittaessa seudulliset monitoimijaiset yhteistyörakenteet ja menettelyt. Rakenteiden avulla matalan kynnyksen palveluita ja toimintaa sekä niihin liittyvää ohjausta sovitetaan jatkuvasti yhteen, suunnataan tarpeiden mukaan ja kehitetään tietoon perustuen. 

Investointi 4:n osalta tavoitellaan digitaalisten palveluiden osalta selkeitä linjauksia ja tavoitteita palvelevan toimintasuunnitelman käyttöönottoa.