VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankekokonaisuuden ensimmäinen vaihe käynnistyi syksyllä 2022 ja päättyi joulukuussa 2022. VASA 2-hanke on kokonaisuuden jatkohanke, minkä toimenpiteillä vastataan koronapandemian aiheuttamaan hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaan. Hankkeessa kehitämme Lapin hyvinvointialueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät lappilaiset palveluiden käyttäjät.  

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Verkostot
Osallisuus
Ennaltaehkäisy
Varhainen puuttuminen

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Arviointi

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Arviointi ja tiedonkeruu

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Terveyspalvelut

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Perusterveydenhuolto
Korona

Toimintamalli
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Syrjäytyminen
Ennaltaehkäisy