Please provide a valid value.
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Lastensuojelu
Osallisuus
Vaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuuden ja vaikutusten mittari n. 14–25-vuotiaiden kanssa tehtävän lastensuojelun tueksi.
Lisää asiakkaan osallistumista itseään koskevaan lastensuojelun työskentelyyn.

Paikkakunta tai maakunta
Kuopio
Aihealueet
Elämänlaatu
Arviointi ja tiedonkeruu
Integraatio
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

16-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten käyttöön Kuopiossa 2015 kehitetty itsearviointimenetelmä. Sisältää 10 elämänaluetta ja 3 näkökulmaa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kehitämme Nuorten digitaaliset tukipolut - 3X10D -hankkeessa digitaalisen 3X10D-itsearviointitestin, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

MONNI-hankkeen kehittämistyötä toteutetaan lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen parhaaksi yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelulupauksemme:

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Yhteistyö
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

OMA TIIMI muodostetaan lastensuojelun sijaishuollossa asuvalle lapselle, jolla on hoitosuhde  lasten-/ nuorisopsykiatrialla. Tarkoituksena on vahvistaa lapsen osallisuutta ja välttää moniammatillis

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojeluun jälkihuollon asiakassuunnitelmatyön toteutus yhdessä nuoren aikuisen kanssa.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Zekki kannustaa nuorta pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta.

Paikkakunta tai maakunta
Kuopio
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Integraatio
Monialaisuus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastuutyöntekijätoimintaan, kokonaisvaltaiseen elämäntilanteen arviointiin sekä MUN ELÄMÄ -hyvinvointisuunnitelmaan perustuva, 16-29-vuotiaiden palvelukokonaisuuteen kehitetty toimintamall

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Henkilökohtainen apu
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Palvelutarve
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digipalvelussa nuori arvioi omaa hyvinvointiaan 10 kysymyksen avulla. Hänelle tarjotaan vastausten perusteella yhteenveto omasta tilanteestaan ja vaihtoehtoja hyvinvoinnin tueksi.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Osallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkivalmennus on matalan kynnyksen rinnalla kulkevaa toimintaa, joka voi alkaa nuoren kotoa ja keskittyy nuoren kokonaisvaltaiseen tukeen.