Please provide a valid value.
Paikkakunta tai maakunta
Kuopio
Aihealueet
Elämänlaatu
Palvelutarve
Integraatio
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuoren, 16-29-vuotiaan, kokonaisvaltaisen elämänhallinnan itsearviointimenetelmä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kehitämme Nuorten digitaaliset tukipolut - 3X10D -hankkeessa digitaalisen 3X10D-itsearviointitestin, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta.

Paikkakunta tai maakunta
Kuopio
Aihealueet
Integraatio
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastuutyöntekijätoimintaan, kokonaisvaltaisen elämänhallinnan arviointiin sekä hyvinvointisuunnitelmaan perustuva toimintamalli.

Paikkakunta tai maakunta
Kuopio
Aihealueet
Syrjäytyminen
Työllistyminen
Psykososiaalinen tuki
Harrastustoiminta
Itsemäärääminen
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oman elämän seikkailu-malli tarjoaa tukityökalun nuorille syrjäytymisuhassa oleville aikuisille.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Zekki kannustaa nuorta pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Osallisuus
Hyvinvointi
Mentorointi
Lastensuojelu
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Veturointi-toiminnan nuorillle suunnattu toiminta sisältää Veturin (valmennettu kokemusasiantuntija) antamaa yksilötukea, ryhmämuotoista toimintaa ja tapahtumia sekä etätukea/toimintaa yksin ja ryh