Please provide a valid value.
Haku palautti 27 tulosta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Lastensuojelu
Osallisuus
Vaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuuden ja vaikutusten mittari n. 14–25-vuotiaiden kanssa tehtävän lastensuojelun tueksi.
Lisää asiakkaan osallistumista itseään koskevaan lastensuojelun työskentelyyn.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuopio
Aihealueet
Elämänlaatu
Arviointi ja tiedonkeruu
Integraatio
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

16-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten käyttöön Kuopiossa 2015 kehitetty itsearviointimenetelmä. Sisältää 10 elämänaluetta ja 3 näkökulmaa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kehitämme Nuorten digitaaliset tukipolut - 3X10D -hankkeessa digitaalisen 3X10D-itsearviointitestin, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ennen terveydenhoitajan vastaanottoa täytettävä digitaalinen kysely koskien nuoren tilannetta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Elämänlaatu
Vaikuttavuus
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Henkilökohtainen data
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyössä Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa kehitetty pilotti Nuorten Matalan yksiköihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

STM on myöntänyt valtionavustusta E-S Tulevaisuuden sotekeskus- hankkeelle, johon kuuluu pilotti: Psykososiaalisen tuen kehittäminen, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät erityisen tuen asiakka

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

MONNI-hankkeen kehittämistyötä on toteutettu lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen parhaaksi yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelulupauksemme olivat:

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus
Verkostot
Osallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli on kuvaus alkuvaiheen sosiaalisesta kuntoutuksesta monitarpeisille nuorille aikuisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojeluun jälkihuollon asiakassuunnitelmatyön toteutus yhdessä nuoren aikuisen ja verkoston kanssa osallisuutta edistäen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Monialaisuus
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen tiimi koostuu asiakkaan tarpeita vastaavista oikea-aikaisista työkyvyn tuen monialaisista palveluista. Tavoitteena on, että asiakkaiden työkyvyn tuen tarve tunnistetaan varhain.