Please provide a valid value.
Paikkakunta tai maakunta
Kuopio
Aihealueet
Elämänlaatu
Arviointi ja tiedonkeruu
Integraatio
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

16-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten käyttöön Kuopiossa 2015 kehitetty itsearviointimenetelmä. Sisältää 10 elämänaluetta ja 3 näkökulmaa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kehitämme Nuorten digitaaliset tukipolut - 3X10D -hankkeessa digitaalisen 3X10D-itsearviointitestin, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

MONNI-hankkeen kehittämistyötä toteutetaan lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen parhaaksi yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelulupauksemme:

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Zekki kannustaa nuorta pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta.

Paikkakunta tai maakunta
Kuopio
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Integraatio
Monialaisuus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastuutyöntekijätoimintaan, kokonaisvaltaiseen elämäntilanteen arviointiin sekä MUN ELÄMÄ -hyvinvointisuunnitelmaan perustuva, 16-29-vuotiaiden palvelukokonaisuuteen kehitetty toimintamall

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Henkilökohtainen apu
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Palvelutarve
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digipalvelussa nuori arvioi omaa hyvinvointiaan 10 kysymyksen avulla. Hänelle tarjotaan vastausten perusteella yhteenveto omasta tilanteestaan ja vaihtoehtoja hyvinvoinnin tueksi.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Osallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkivalmennus on matalan kynnyksen rinnalla kulkevaa toimintaa, joka voi alkaa nuoren kotoa ja keskittyy nuoren kokonaisvaltaiseen tukeen.

Paikkakunta tai maakunta
Kuopio
Aihealueet
Syrjäytyminen
Työllistyminen
Psykososiaalinen tuki
Harrastustoiminta
Itsemäärääminen
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oman elämän seikkailu-malli tarjoaa tukityökalun nuorille syrjäytymisuhassa oleville aikuisille.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Osallisuus
Hyvinvointi
Mentorointi
Lastensuojelu
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Veturointi-toiminnan nuorillle suunnattu toiminta sisältää Veturin (valmennettu kokemusasiantuntija) antamaa yksilötukea, ryhmämuotoista toimintaa ja tapahtumia sekä etätukea/toimintaa yksin ja ryh