Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on laadittu moniammatillisesti kotihoidon laadunparannussuositus, jossa yhtenä tärkeänä osatekijänä on säännöllisen kotihoidon omalääkäritoimintamalli. Malli sisältää mm. ennakoivien hoitosuunnitelmien ohjeet. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotihoidon asiakkaan omalääkäritoimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on laadittu moniammatillisesti kotihoidon laadunparannussuositus, jossa yhtenä tärkeänä osatekijänä on säännöllisen kotihoidon omalääkäritoimintamalli. Malli sisältää mm. ennakoivien hoitosuunnitelmien ohjeet. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan säännöllisen kotihoidon toimintayksiköt
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Satu Kangas

Luotu

12.11.2023

Viimeksi muokattu

21.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (jatkossa Pohteen) sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti vahvistetaan kotiin annettavia palveluja takaamaan sekä asiakkaan että palvelurakenteen kannalta laadukasta, vaikuttavaa ja oikea-aikaista avun, tuen ja hoidon saamista. Palvelujen uudistamisen ajureina on edellisten lisäksi hyvinvointialueen talous sekä palveluja vakavasti uhkaava ammattitaitoisen henkilöstön puute. Entisin rakentein emme voi enää jatkaa. Yhtenä kotiin annettavien palvelujen vahvistamisena on ottaa koko Pohteen alueella käyttöön etälääketieteellisen tuen keskuksen palvelut. Edellä mainitun keskuksen palvelut ovat säännöllisen kotihoidon ja ikäihmisten asumispalveluiden asiakkaiden omalääkäripalvelut sekä tiivis lääketieteellnen tuki myös virka-aikana (ns. etälääkäritoiminta). Omalääkäripalvelut toteutetaan lääkäreiden ja hoitoyksiköiden tiiviinä yhteistyönä asiakas keskiössä. Yhdessä laaditut ennakoivat hoitosuunnitelmat ja sujuvat konsultaatiokanavat mahdollistavat hoidon jatkuvuuden ja asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon toteuttamisen asiakkaan kotona myös tilanteissa, joissa terveydentila horjuu. Tällä pyritään vähentämään ns. raskaimpien palvelujen - kuten ensihoito, päivystys, sairaalapalvelut -käyttöä. Etälääketieteellisen tuen keskuksen rinnalla samanaikaisesti kehitetään sairaanhoitajien kotona asumisen tuen tilannekeskus- eli Kotas-tilannekeskustoimintaa ja Kotisairaalatoimintaa. Nämä palvelut yhdessä oma- ja etälääkäreiden kanssa mahdollistavat tarpeenmukaisen hoidon arvioinnin ja toteuttamisen asiakkaan arjen ympäristöissä. Tämän avulla vähenevät akuuttisairaalapaikat riittävät heille, joiden hoitoa ei voida syystä tai toisesta antaa kotona. 

Kansikuva
Kuvassa kaksi ihmistä puhelinkeskustelussa keskenään. Toinen heistä on avun kysyjä ja toinen vastaaja. Teksti kuuluu Tilannekeskus ja kotihoidon omalääkärimalli.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä