Terveys- ja hoitosuunnitelma (tehosu)–toimintamalli ja -työväline

Terveys -ja hoitosuunnitelma (tehosu) laaditaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Tehosua voidaan tarkastella ja hyödyntää perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terveys- ja hoitosuunnitelma (tehosu)–toimintamalli ja -työväline
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveys -ja hoitosuunnitelma (tehosu) laaditaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Tehosua voidaan tarkastella ja hyödyntää perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialueen terveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tuija Vuolle

Luotu

29.08.2023

Viimeksi muokattu

22.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Pirkanmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön terveys- ja hoitosuunnitelmien (tehosujen) laadintaan uusi tehosu-työväline (potilastietojärjestelmissä nimellä Tehosu). Työvälineen tavoitteena on helpottaa erityisesti ensimmäisen tehosun tekemistä tarjoamalla valmiita fraaseja sairaus- ja taustatietoihin perustuen.  

Työväline mahdollistaa rakenteellisen ja systemaattisen tehosun laadinnan, päivityksen ja tarkastelun potilastietojärjestelmästä riippumatta. Työvälineen käytöstä on hyötyä erityisesti pitkäaikais- ja monisairaiden sekä monipalveluasiakkaiden hoidon koordinoinnissa ja hoidon jatkuvuuden turvaamisessa. 

Toimintaympäristö **

Toimintamalli on käytössä koko hyvinvointialueen vastaanottopalveluissa. Terveys- ja hoitosuunnitelmien (tehosujen) hyödyntäminen on kuitenkin mahdollista myös sairaalapalveluissa koko hyvinvointialueella.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki tehosua haluavat ja tarvitsevat potilaat. Tehosuista hyötyvät erityisesti pitkäaikais- ja monisairaat potilaat sekä monipalveluasiakkaat. 

Potilas on tehosun keskiössä. Tehosun tulee vastata potilaan tarpeisiin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönottokoulutukset vastaanottopalveluihin on pidetty 9/2023-3/2024 välillä.​ Koulutukset järjestettiin pääasiassa 1,5 tunnin mittaisina lähikoulutuksina. Lisäksi on tarjolla etäkoulutusta omaan yksikköön. Käyttöönottokoulutukset ovat kohdennettu lääkäreille ja hoitajille.  

Integraatiot eri potilastietojärjestelmiin ovat osittain vielä kesken. Osassa yksiköistä integraatio on jo valmiina, ja muita edistetään parhaillaan. Kaikilla yksiköillä on kuitenkin pääsy järjestelmään erillisen ohjeen mukaan.

Kansikuva
Tehosun toimintamallikaavio

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt