Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Savonlinna
Pieksämäki
Mikkeli
Aihealueet
Hyvinvointialue
Viestintä
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Farmaseutti osallistuu organisaation chat-portaalin yhtenä monesta ammattilaisesta. Farmaseutti vastailee chatissa lääkkeisiin liittyviin kysymyksiin.

Paikkakunta tai maakunta
Oulu
Aihealueet
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Lähipalvelut
Osallisuus
Verkostot
Yhteispalvelu
Ilmiöt
Poikkeusolot
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli ohjaa ja koordinoi palveluverkostoa poikkeustilanteissa.

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Aihealueet
Hoitotakuu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoitotakuu teemaan liittyen Itä-Uudellamaalla on kuvattu sekä perusterveydenhuollon että suunterveydenhuollon pääasiakkuusprosessit.

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan:

1) Neuvonnan ja asiakasohjauksen yleiset periaatteet ja tavoitteet

2) Neuvonnan palvelutarjoama

3) Asiakkaan polku ja asiakasprosessit

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Mikkeli
Aihealueet
Avosairaanhoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaaliala
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päätavoitteena on luoda sosiaalityön ja -ohjauksen toimintamalli perusterveydenhuoltoon ja toimia vastaanoton monialaisen tiimin jäsenenä. Kehitystyötä tehdään 17.3.22 - 31.12.2023.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kerran kuukaudessa järjestettävä keskustelutilaisuus, jossa asiakasosallisuuden asiantuntijat eri organisaatioista ja eripuolilta Suomea kertovat ajatuksiaan ja kokemuksiaan asiakasosallisuudesta. 

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Puumala
Pertunmaa
Mäntyharju
Mikkeli
Kangasniemi
Juva
Hirvensalmi
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Etäpalvelu
Avosairaanhoito
Hoidontarve
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoitoalan ammattilaisista koostuva digitiimi kehittää sähköisiä palvelukanavia tavoitteena sujuvat, helppokäyttöiset ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaiden tarpeisiin. 

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Moniammatillisuus
Vastaanotto
Hoidontarve
Tiimityö
Hoitotakuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaiden yhteydenotot pyritään aloittamaan/hoitamaan ensikontaktissa moniammatillisesti hta mukaisesti.  Asiakassuhteissa pyritään hoidon jatkuvuuteen omalääkäri- ja hoitaja mallin mukaisesti.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Aihealueet
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointialue
Työllisyys
Kansantaudit
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointivajemittaristo kuvaa Etelä-Savon hyvinvointivajeen nykytilaa, kehitystä, sekä sijoittumista verrattuna muihin hyvinvointialueisiin.

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Ikaalinen
Aihealueet
Avosairaanhoito
Asiakaslähtöisyys
Yhteistyö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hoidontarve
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keskitetty lääkärin konsultointimahdollisuus erityisesti hoidon tarpeen arviointia tekeville puhelinhoitajille (+muille sote-keskuksen ammattilaisille).