Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Budjetointi
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Uuden sijoitusinstrumentin suunnittelu, rahoitus, ohjelmointi ja kehittämisen joukkoistaminen avoimella lähdekoodilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakaslähtöisyys
Vastaanotto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan avoterveydenhuollon pitkäaikaissairaan hoitopolku on kehitetty yhtenäiseksi toimintamalliksi tukemaan hoidon jatkuvuutta sekä laadukkuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Neuvola
Terveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluprosessin ja -ohjausten mallintamisella edistetään Omaolon määräaikaistarkastusten esitietolomakkeiden yhtenäistä käyttöönottoa Pohjois-Pohjanmaalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Avosairaanhoito
Vastaanotto
Pitkäaikaissairaat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa kehitetään palveluiden saatavuutta alueellisesti monialaisena ja monitoimijaisena yhteistyönä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Arviointi ja tiedonkeruu
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus kuvaa Lapin hyvinvointialueella käytössä olevat julkisrahoitteiset, asiakkaille tarkoitetut digitaaliset palvelut.  Tarkoituksena on tuottaa tietoa alueen

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Kotisairaala
Palliatiivinen hoito
Infektiotaudit
Hoidontarve
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotisairaalan satelliittiyksiköt toimivat pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa osastojen yhteydessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Palliatiivinen hoito
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palliatiivinen keskus vastaa erityistason palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteuttamisesta, konsultaatioista, osaamisen vahvistamisesta ja koulutuksesta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen merkittävät asiakaspaikat kuvataan 3D-skannattuina kuvina pilvipalveluun vapaasti käytettäväksi. Ammattilainen voi ohjata asiakasta "langattomasti ko.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakasosallisuus
Ennaltaehkäisy
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa asukkaasta kasvaa oman kokemustiedon pohjalta vertaisiaan auttava yhteisöneuvoja. Tämä edellyttää osaamisen tunnistamista sekä osaamisen kasvun ja voimaantumisen tukemista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Yhteisöllisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisökeskus tarjoaa kävijöille neuvontaa, ohjausta ja toimintaa sekä kehittää julkisten sosiaalipalvelujen, yhdistystoimijoiden ja alueen asukkaiden yhteistoimijuutta ja yhteiskehittämistä.