Siun soten työkykyohjelmassa pilotoidaan alihankintamallia, jolla pyritään jatkossa uudelleen organisoimaan kehitysvammaisten avotyötoiminta sekä työtoiminta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Alihankintamalli/Siun sote
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Siun soten työkykyohjelmassa pilotoidaan alihankintamallia, jolla pyritään jatkossa uudelleen organisoimaan kehitysvammaisten avotyötoiminta sekä työtoiminta.

Toteutuspaikka
Siun sote, kolme eri toimintakeskusta
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Ulla Tiainen

Luotu

11.06.2021

Viimeksi muokattu

16.06.2021
Toimintaympäristö **

Selvityshenkilö Jaana Paanetoja (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:20). 

Paanetoja pitää tärkeänä, että kaikki vammaiset henkilöt voisivat käyttää sekä sosiaalihuollon että TE-hallinnon palveluja rinnakkain. Sosiaali- ja TE-palvelut eivät siis saisi olla toisiaan poissulkevia.

Paanetoja esittää muutoksia etenkin kehitysvammaisten henkilöiden työtoimintaan. Vammaisten henkilöiden asema olisi turvattava paremmin lainsäädännöllä erityisesti niin sanotussa avotyötoiminnassa

Paanetojan mukaan aito työtoiminta olisi kyettävä erottamaan tapauksista, joissa työtoimintamallia käytetään ikään kuin kiertämään työsuhdetta. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla työtoiminnan ja avotyötoiminnan uudenlainen organisointi, joissa työtä tehdään ryhmänä alihankintamallilla.

Erityisesti avotyötoimintaa olisi jatkossa järjestettävä pääosin vain ns. alihankintamallilla.

Selvityshenkilö ehdottaa myös, että alihankintamallia testattaisiin kokeilupilotissa, jonka perusteella voitaisiin arvioida alihankintamallin hyödyt ja haitat sekä se, millaisia korvauksia työnantajat voisivat maksaa alihankintapalvelusta.

Huomioitavia asioita jatkossa TE-palvelujen siirto kunnille, vammaispalvelulain uudistus ja yhtymäkohdat Välittäjä OY:n.

Katso tarkemmin esiselvityksestä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Alihankintamalliin liittyen on toteutettu kysely.

Itsemääräämisoikeus, taustaselvityksestä nousseita ajatuksia:

–”Onko suostuttava muuttamaan olemassa oleva avotyö alihankintamallin mukaiseksi?”

–”Jollekin avotyön loppuminen voisi olla tosi iso, negatiivinen asia sillä niin työ kuin työpaikkakin on hänelle henkilökohtaisesti räätälöity”

–”Soveltuuko ryhmämuotoinen alihankintamalli kaikille?”

–”Osa asiakkaista halunnee jatkaa itsenäisesti työskentelyä, mikä myös on tarkoituksenmukaista.”

Kansikuva
Siun sote logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Asiakasosallisuus Osatyökykyisyys Kehitysvammaisuus Prosessien kehittäminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset