Asiakaslähtöisten hoito- ja palveluketjujen uudistaminen geneerisellä mallilla, Kainuun hyvinvointialue (RRP P4, I1 ja I4)

Kainuun hyvinvointialueella uudistetaan pitkäaikaissairaiden ja riskissä olevien hoito- ja palveluketjuja jo kehitetyn geneerisen mallin avulla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakaslähtöisten hoito- ja palveluketjujen uudistaminen geneerisellä mallilla, Kainuun hyvinvointialue (RRP P4, I1 ja I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun hyvinvointialueella uudistetaan pitkäaikaissairaiden ja riskissä olevien hoito- ja palveluketjuja jo kehitetyn geneerisen mallin avulla. 

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Nina Akbaba

Luotu

03.05.2024

Viimeksi muokattu

03.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli kuvaa asiakaslähtöisesti hoito- ja palveluketjuja eri sairauksiin ja sairausryhmiin. Ketjukuvaukset ovat asiakkaille avoimia ja helposti saatavilla olevia. Hoito- ja palveluketju yhdistää asiakkaan tarvitsemat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja järjestötoimijoiden palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Vaikka ketjukuvaukset luodaan asiakaslähtöisesti ulkoisille verkkosivuille, hyödyttävät ne myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueiden tehtävä antaa asiakkaille tietoa ennaltaehkäisevistä menetelmistä, itsehoitokeinoista ja alueella saavilla olevista avun, tuen ja hoidon palveluista. Hoito- ja palveluketjut kuvataan ulkoisille verkkosivuille jokaisen nähtäville. Hoito- ja palveluketju yhdistää asiakkaan tarvitsemat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja järjestötoimijoiden palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Hoito- ja palveluketjut palvelevat asiakasta, omaisia sekä ammattilaisia. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Uudistettavat hoito- ja palveluketjut on valittu yhteistyössä organisaation kanssa, huomioiden Kainuun väestön sairastavuus, sosioekonomiset terveyserot ja tarpeet. 

Jokaisessa uudistettavassa hoito- ja palveluketjussa hyödynnetään kehittäjäasiakkaita. Kehittäjäasiakkaita on rekrytoitu mukaan kehittämistyöhön ammattilaisten ja järjestötoimijoiden kautta. Kehittäjäasiakkaat ovat mukana uudistamistyössä suunnittelu- ja pilotointivaiheessa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin juurruttaminen tulee tehdä sekä asiakkaille että ammattilaisille. Asiakkaat ja ammattilaiset ovat mukana hoito- ja palveluketjujen kehittämisen jokaisessa vaiheessa, joka itsessään jo edesauttaa toimintamallin juurtumista. 

Juurruttamista tuetaan hyvällä viestinnällä (videot, tiedotteet, podcast-sarja) ja käyttökoulutuksilla. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt