Kerran kuukaudessa järjestettävä keskustelutilaisuus, jossa asiakasosallisuuden asiantuntijat eri organisaatioista ja eripuolilta Suomea kertovat ajatuksiaan ja kokemuksiaan asiakasosallisuudesta. 
 

11.10.22 esitykset

13.9.22 esitykset

13.12.22 esitys Weiste
13.12.22 Viitikko
 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasosallisuuden teematiistait
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kerran kuukaudessa järjestettävä keskustelutilaisuus, jossa asiakasosallisuuden asiantuntijat eri organisaatioista ja eripuolilta Suomea kertovat ajatuksiaan ja kokemuksiaan asiakasosallisuudesta. 
 

11.10.22 esitykset

13.9.22 esitykset

13.12.22 esitys Weiste
13.12.22 Viitikko
 

Toteutuspaikka
Webinaareja
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Leini Sinervo

Luotu

12.09.2022

Viimeksi muokattu

16.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Asiakasosallisuuden teematiistai on webinaarisarja, jossa pohditaan eri näkökulmista asiakasosallisuutta. Teematiistaissa kuulet tutkijoiden ja asiantuntijoiden puheenvuoroja palveluiden käyttäjien osallistumisesta palvelujen toteutukseen.

Teematiistait klo 14-15 syksyllä 2022

13.9. Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kokemustoiminta
11.10. Ammatilliset asiantuntijuudet ja johtaminen
15.11. Asiakkaiden osallistuminen päätöksentekoon ja tiedon integroituminen
13.12. Asiakkaiden osallistuminen kehittämiseen

Kysymyksiä ja vastauksia

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tapahtumat kestävät tunnin, ota kuppi teetä tai kahvia mukaan ja tule juttelemaan. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tilaisuuksien jälkeen pyydetään palautetta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mikäli kaikkiin kysymyksiin ei ehditä vastata - lisäämme kysymykset ja vastaukset tänne.

11.10.2022

  • Osallisuus Satakunnassa-asiakirja 
  • Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian lähtökohtana asiakkaan, potilaan ja läheisen osallisuus ja ja sen lisääminen turvallisuuden parantamisessa
  • Lapissa tällä hetkellä olevaan kehittäjäasiakastoiminta 
  • Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet: nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto. Lisäksi vaikuttamistoimielimenä monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta. 
  • Vantaan ja Keravan alueella toimii lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta, jonka osallisuusohjelma on syksyllä 2022 lausunnoilla. 

Keskustelua nimikkeistä ja niiden käyttöeroista, eri alueilla ja toimialoilla on käytössä mm. koulutettu kokemusasiantuntija, kehittäjäasiakas tai kokemustoimija. Tilannekohtaisesti yleensä kuvataan nimikkeeseen liitettyjä tehtäviä ja rooleja mm. työskentely asiakastyön apuna ja ammattilaisten rinnalla, uusien asiakkaiden motivaation ja luottamuksen herättämisen tuki, ammattilaisten ja opiskelijoiden kouluttamiseen liittyvät tehtävät, palvelujen yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu yms.
Asiakkaan osallisuuden edellytyksenä on myös tiedon saanti ymmärrettävästi ja monimuotoisesti sekä ammattilaisen rohkaisu osallisuuteen. 

Keskustelua rakenteista ja johtamisesta sekä järjestöjen roolista ja merkityksestä osallisuustyössä. 

13.9.2022

Satakunnan kokemusosaamisen keskus (Innokylä)

KAP Vantaa kokemusasiantuntijapankki (www)

Kokemuksesi on arvokas koulutushanke (www)

Kokemustoimintaverkosto (www)

Keskustelussa nousi esiin miten ja millä ehdoilla työyhteisön jäseneksi - palkkioihin ja palkkoihin liittyvät kysymykset sekä niiden vaikutus etuuksiin. Muu palkitseminen ja yhteys vapaaehtoistyöhön. Koulutuserot ja koulutuksen merkitys. Työyhteisön vastaanottavuus ja vinkkejä siihen sekä toisaalta erilaiset vastuut, velvoitteet ja vaitiolosopimukset. Asenteet ja johtamisen merkitys. Keskustelua siitä miten mm. kokemusasiantuntijapankit ja -keskukset saadaan hyvinvointialueiden rakenteisiin.

13.12.2022

Keskustelua käytiin kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä mm. silloin kun suunnitellaan erilaisia tapoja kuulla ja nähdä asiakkaiden tarpeita. Kokemustoimijoiden erilaisia rooleja tilaisuuksien suunnittelusta niiden fasilitointiin ja yhteiskehittämiseen sekä toisaalta erilaisten osallisuuden esteiden tunnistamisessa. Millä edellytyksillä asiakkaat, palvelun käyttäjät ja järjestöjen edustajat voivat osallistua vastaavissa rooleissa palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, tuottamiseen ja arviointiin. Keskusteltiin Eksoten kokemustoiminnan koordinaatiosta ja organisoitumisesta sekä digivälineistä osallisuuden edistämisessä. 

Kansikuva
Kuvassa henkilöt keskustelevat ja taustalla näkyy näyttö, jossa myös osallistuva henkilö.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet