Osatyökykyisen työttömän asiakkaan työkyvyn tuen palveluissa työntekijä, joka vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden koordinoinnista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasvastaava / Iisalmi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osatyökykyisen työttömän asiakkaan työkyvyn tuen palveluissa työntekijä, joka vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden koordinoinnista.

Toteutuspaikka
Iisalmen kaupunki
Paikkakunta tai maakunta
Iisalmi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

11.06.2021

Viimeksi muokattu

24.08.2021
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat iisalmelaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat (etenkin pitkäaikais- tai toistuvais)työttömät henkilöt, joilla on (mahdollisesti määrittelemättömiä) työkyvyn rajoitteita.

Iisakkiin voivat ohjautua TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakkaina olevat työttömät työnhakijat sekä etenkin aikuissosiaalityöstä ilman työtä olevat työikäiset, jotka eivät ole työnhakijoina. Asiakasohjausta tehdään tausta- ja verkosto-organisaatioista, mutta asiakkaaksi voi hakeutua myös omatoimisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään myös työllistymistä edistävissä palveluissa, mukaan lukien kuntouttava työtoiminta, toistuvasti tai pitkäkestoisesti oleviin asiakkaisiin, sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluista kohti työmarkkinoita eteneviin asiakkaisiin. Laaja työikäisten määritelmä (huomioidaan mm. nuorille ja ikääntyneille suunnatut samanaikaiset samansuuntaiset palvelut). Suunta on työmarkkinoille, mutta etenemistä ei tapahdu. Suomen kielen taito ja motivaatiota oman tilanteensa selvittämiseen sekä suostumus taustatutkimusten datakeräyksiin vaaditaan. 

Kansikuva
Iisakki - Iisalmen työkykytiimi logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Asiakaslähtöisyys Asiakas- ja palveluohjaus Monialaisuus Moniammatillisuus Tiimityö

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Työttömät