Tavoitteena on mallintaa asiakkaita osallistavaa asumissosiaalityötä Seinäjoella. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asumissosiaalityön malli, Seinäjoki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on mallintaa asiakkaita osallistavaa asumissosiaalityötä Seinäjoella. 

Toteutuspaikka
Seinäjoen kaupunki, aikuissosiaalityö
Paikkakunta tai maakunta
Seinäjoki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

02.11.2021

Viimeksi muokattu

11.02.2022
Ratkaisun perusidea **

Asiakkaiden osallisuutta omassa prosessissaan asumis- ja taloussosiaalityön osalta voidaan tukea monin eri tavoin. Mallinnuksessa ratkaisuja on lähdetty kokoamaan asiakkaiden sanoittamien asioiden kautta. Jo pienillä teoilla voidaan lisätä asiakkaan osallisuutta ja mahdollistamalla työntekijälle pidempi ajankäyttö yhden asiakkaan osalta, pystytään asiakkaan prosessia viemään intensiivisemmin eteenpäin myös yhdessä ja löytää juuri tälle asiakkaalle toimivimmat ratkaisut. Täydentävän toimeentulotuen rohkea käyttö asiakkaan prosessin tukena erilaisissa tilanteissa. 

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu on siirtymässä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Toimintamallia kehitetään keskellä sosiaalihuollon suurinta muutosta, jossa sekä rahoitus että rakenteet muuttuvat. 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat aikuissosiaalityön asiakkaat ja työntekijät.

Tietoa mallinnukseen on koottu:

1. ) Omista kokemuksista yksilöasiakkaiden kanssa työskenneltäessä (osallisuus omassa prosessissa, luovat ratkaisut)

2.) kokemusasiantuntijan toipumispolun kautta yksilöhaastattelusarjan kautta

3.) Kokemusasiantuntijoista kootun kehittäjäasiakasryhmän tapaamisista

4.) Yhteiskehittämisryhmän tapaamisista (paikalla asumisneuvonnan, aikuissosiaalityön sekä tukiportaan työntekijöitä sekä kokemusasiantuntijoita. )

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteiskehittäminen on yksi hyvä keino saada asiakkaiden ääntä kuuluviin ja nostaa työntekijöiden tietoisuuteen erilaisia asioita. 

Kehittämistyön aikana ja sen jälkeen riittävä resurssointi, jotta sekä työntekijöiden osallisuus prosessissa että pitkäjänteisempi asiakastyö on mahdollista.

Työntekijöiden osaamisen varmistaminen osallistavien menetelmien, asiakkaan kohtaamisen ja asiakkaan motivoinnin osalta. 

Työntekijöiden avoimuus ja rohkeus kokeilla tehdä asioita erilaisin tavoin. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ei vielä arvioitu

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Riittävät resurssit/kohtuulliset asiakasmäärät, jotta työntekijöillä riittävästi aikaa tehdä laajemmin jalkautuvaa ja osallistavaa työtä.

Osaamisen varmistaminen: Työntekijöiden taito kohdata asiakas ja motivoida asiakasta.

Malli on toimintaympäristö huomioiden sovellettavissa eri alueilla. 

Työnohjauksen varmistaminen työntekijöille ja mahdollisille mukana oleville kokemusasiantuntijoille.  

Kansikuva
OTSO

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Asiakasosallisuus Aikuissosiaalityö Kotona asuminen

Ilmiöt

Asunnottomuus Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Työikäiset