Aura-hanke - kunnat ja hyvinvointialueet ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia edistämässä

Kulttuurisen vanhus- ja seniorityön AILI-verkoston Aura-hankkeessa varmistetaan, että kuntien ja hyvinvointialueiden keskeinen rooli ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin ja -osallisuuden edistämisessä vahvistuu entisestään läpi sote-uudistuksenkin.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aura-hanke - kunnat ja hyvinvointialueet ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia edistämässä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurisen vanhus- ja seniorityön AILI-verkoston Aura-hankkeessa varmistetaan, että kuntien ja hyvinvointialueiden keskeinen rooli ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin ja -osallisuuden edistämisessä vahvistuu entisestään läpi sote-uudistuksenkin.  

Toteutuspaikka
Kunnissa ja hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveys- sekä kulttuuripalveluiden yhdyspinnalla
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Seinäjoki
Jyväskylä
Kouvola
Rovaniemi
Tampere
Vaasa
Oulu
Kuopio
Espoo
Helsinki
Pukkila
Vantaa
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Kaattari

Luotu

02.02.2023

Viimeksi muokattu

16.02.2023
Ratkaisun perusidea **

AURA-hankkeessa varmistetaan, että kuntien ja hyvinvointialueiden vahva rooli ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin ja -osallisuuden edistämisessä säilyy aktiivisena muuttuvassa toimintaympäristössä (muun muassa sote-uudistus ja väestön ikääntyminen). Hankkeessa luodaan vuoteen 2030 asti ulottuva tiekartta, jossa kuvataan mm. keskeiset kehittämisteemat, tavoitteet ja toimenpiteet kunnille ja hyvinvointialueille. AURA-hankkeen toimintakentän luo 13 kunnasta (ja hyvinvointialueesta) koostuva AILI-verkosto. Tiekartan tekoon osallistetaan myös taide- ja kulttuurikenttää sekä keskeisiä muita toimijoita ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin kentällä. Ikääntyneiden näkökulmaa nostetaan esiin tutkimusten kautta.

Tiekartan lisäksi hankkeessa rakennetaan uusi koulutus, jossa vahvistetaan taide- ja kulttuuritoimijoiden ymmärrystä ikääntyneiden tarpeista ja toiveista. "Ikäystävälliset kulttuuripalvelut” -koulutus kohdennetaan niin kuntaorganisaation omille kulttuuritoimijoille kuin kunnan muille taide- ja kulttuuritoimijoille ja vapaalle kentälle. Koulutusten myötä taidetoimijoille syntyy myös uudenlaista kansallisen tason yhteistä ymmärrystä ikäystävällisistä kulttuuripalveluista.

Hankkeen aikana kartoitetaan AILI-verkostoon kuulumattomien hyvinvointialueiden ja kuntien kiinnostusta tulla mukaan verkoston toimintaan. Vuoden 2023 loppuun mennessä AILI-verkostoon on liittynyt kolme uutta kuntaa ja hyvinvointialuetta mukaan.

Kansikuva
Ikääntynyt ja kulttuuriohjaaja tekevät yhdessä palapeliä pöydän ääressä. Heidän takanaan on värikäs seinämaalaus.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä