Aura-hanke - kunnat ja hyvinvointialueet ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia edistämässä

Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön AILI-verkoston Aura-hankkeessa varmistetaan, että kuntien ja hyvinvointialueiden keskeinen rooli ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin ja -osallisuuden edistämisessä vahvistuu entisestään läpi sote-uudistuksenkin.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aura-hanke - kunnat ja hyvinvointialueet ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia edistämässä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön AILI-verkoston Aura-hankkeessa varmistetaan, että kuntien ja hyvinvointialueiden keskeinen rooli ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin ja -osallisuuden edistämisessä vahvistuu entisestään läpi sote-uudistuksenkin.  

Toteutuspaikka
Kunnissa ja hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveys- sekä kulttuuripalveluiden yhdyspinnalla
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Seinäjoki
Jyväskylä
Kouvola
Rovaniemi
Tampere
Vaasa
Oulu
Kuopio
Espoo
Helsinki
Pukkila
Vantaa
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Liitteet ja linkit
Esittelyvideo kulttuurisen seniori- ja vanhustyön AILI-verkostosta, tehty yhteistyössä Tussitaikureiden kanssa.
"Askelmerkkejä ikääntyneiden kulttuurihyvinvointiin" -seminaari 13.12.23.

AURA-hankkeen ja Etsivän kulttuurisen vanhustyön toimintamallin (https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/etsiva-kulttuurinen-vanhustyo) yhteisen loppuseminaarin tallenne.
Webinaari ikäystävällisistä kulttuuripalveluista.

Teemoina mm. kulttuurin saavutettavuus, kulttuuripalvelujen laatu ja ikääntyneiden kohderyhmäymmärrys, kulttuuri- ja taidetoimijan rooli osana moniammatillista kulttuurista vanhustyötä sekä arjen kulttuurista osallistumista estävät ja mahdollistavat tekijät.

Kesto kaksi (2) tuntia.

Tekijä

Minna Kaattari

Luotu

02.02.2023

Viimeksi muokattu

31.01.2024
Ratkaisun perusidea **

Alla kuvattuna AURA-hankkeen tavoitteisiin peilatut kehittämistulokset. 

Tavoite 1. Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden vahva rooli ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin ja -osallisuuden edistämisessä säilyy aktiivisena

AILI-verkoston AURA-hankkeessa on luotu vuoteen 2030 ulottuva ikääntyneiden kulttuuritoiminnan tiekartta , jossa on kuvattu keskeiset kehittämisteemat, tavoitteet ja toimenpiteet kunnille, hyvinvointialueille ja niiden yhteistyölle. Tiekartan rakentaminen aloitettiin 04/23 selvitystyöllä, jossa kartoitettiin ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin ja -osallisuuden nykytilaa (mm. rakenteet, resurssit, palvelutuotanto, sote-uudistuksen vaikutukset palvelutuotantoon) sekä tunnistettiin kehittämissuuntia. Selvityksen pohjalta jokaisessa 13:sta AILI-verkoston kunnassa järjestettiin yhteiskehittämistilaisuus, johon osallistui asiantuntijoita mm. hyvinvointialueilta ja kunnan eri kulttuuripalveluista. Osallistujia yhteiskehittämistilaisuuksissa oli yhteensä 147. Tiekartta löytyy AURA-hankkeen Innokylän pääsivulta.

Tavoite 2. Taide- ja kulttuurikentän ymmärrys ja osaaminen ikäystävällisistä kulttuuripalveluista on parantunut

Hankkeen toisena tavoitteena oli vahvistaa taide- ja kulttuuritoimijoiden ymmärrystä ja osaamista ikääntyneiden tarpeista ja toiveista. Tätä varten hankkeessa rakennettiin 3,5 tunnin mittainen Ikäystävälliset kulttuuripalvelut ABC -webinaari, joka toteutettiin 7.9.2023 Teamsin välityksellä. Webinaariin osallistui yhteensä n. 145 taiteen ja kulttuurin ammattilaista sekä kunnan kulttuuripalveluiden asiantuntijaa. Webinaaripalautteiden keskiarvo oli viisi (5), asteikolla 1–5. Webinaaritallenne löytyy AURA-hankkeen Innokylän pääsivulta.

Tavoite 3. AILI-verkosto laajenee kolmeen uuteen kuntaan ja hyvinvointialueeseen

Useiden kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa on käyty alustavia keskusteluja AILI-verkostoon liittymisestä erilaisissa verkostotilaisuuksissa. AILI-verkosto ei kuitenkaan ole onnistunut laajentumaan tavoiteltuun kolmeen uuteen kuntaan ja hyvinvointialueeseen. Tavoitteen toteutumista on haastanut erityisesti sote-uudistuksen jälkeinen muutostila hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueilta on todettu suoraan, että sitoutuminen uuteen yhteistyöhön on tässä hetkessä vaikeaa. AILI-verkostossa toimimiseen vaadittavia yhdyspintapareja (sote-kulttuuri) ei siis ole voitu muodostaa. Kuitenkin esimerkiksi Espoon yhteiskehittämistilaisuudessa oli mukana kulttuurin edustaja useammasta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnasta (Espoo, Kauniainen, Hanko, Raasepori, Kirkkonummi, Inkoo ja Lohja). Näistä ainakin Lohjan edustaja on osallistunut yhteiskehittämistilaisuuden jälkeen AILI-verkoston aamukahveille. 

Lisäksi AILI-verkosto päätti 12/23 avata jatkossa kuukausittaiset aamukahvit kaikille verkoston toiminnasta kiinnostuneille, koollekutsujavastuu löytyy AILI-verkoston nettisivuilta. Kutsua jaetaan laajasti niin uusiin kuntiin kuin hyvinvointialueille. Verkostosta viestimisessä sekä uusien kuntien ja hyvinvointialueiden infoamisessa voidaan jatkossa hyödyntää myös AURA-hankkeessa yhdessä Tussitaikurit Oy:n kanssa toteutettua esittelyvideota AILI-verkostosta, joka löytyy Innokylän etusivulta sekä AILI-verkoston nettisivuilta. Myös valmistunut tiekartta voi toimia työvälineenä ja innostajana AILI-verkostoon liittymisessä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

AURA-hankkeen tiekartan oheen on rakennettu "Ikääntyneen kulttuuritoiminnan kehittäjän resurssipankki", joka vastaa tiekartassakin tunnistettuun tarpeeseen oppien jakamisesta ja levittämisestä. Resurssipankkiin on kuvattu muutama esimerkki toimivista toimintamalleista (etsivä kulttuurinen vanhustyö, yhdyspintasopimus, kulttuurihyvinvointikoordinaattorin työnkuva), mutta sen tarkoitus on olla täydentyvä, elävä dokumentti. AILI-verkostolaiset pääsevät lisäämään uusia toimintamalleja ja muokkaamaan sinne jo kuvattuja.

Innokylästä löytyy ensimmäinen versio pdf-muotoisena. Se on valmistunut tammikuussa 2024 osana AURA-hanketta. 

Kansikuva
Ikääntynyt ja kulttuuriohjaaja tekevät yhdessä palapeliä pöydän ääressä. Heidän takanaan on värikäs seinämaalaus.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä