CTT: Perhevapaaehtoistyö - perhemuotoisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisidea

CTT:n kehittämisprojektissa pohdittiin sukupolvien yhteisen vapaaehtoistoiminnan helpottamista, vapaaehtoisuuteen liitettävien raskaiden mielikuvien muuttamista, ja muita parannuksia jotta vapaaehtoistoiminnasta saataisiin helpommin lähestyttävää yhteistä toimintaa! 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
CTT: Perhevapaaehtoistyö - perhemuotoisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisidea
Toimintamallin lyhyt kuvaus

CTT:n kehittämisprojektissa pohdittiin sukupolvien yhteisen vapaaehtoistoiminnan helpottamista, vapaaehtoisuuteen liitettävien raskaiden mielikuvien muuttamista, ja muita parannuksia jotta vapaaehtoistoiminnasta saataisiin helpommin lähestyttävää yhteistä toimintaa! 

Toteutuspaikka
Citizen Think Tank Slack-ympäristö ja muut digitaaliset alustat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

25.11.2020

Viimeksi muokattu

29.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Citizen Think Tankissa pohdittiin tapoja kehittää vapaaehtoistyötä lähestyttävämmäksi perheille, sukupolvia yhdistävänä harrastuksena, sekä paikannettiin syitä ja käytännön haasteita, jotka saattavat nostaa vapaaehtoistyön tekemisen kynnystä perheille ja perheellisille ihmisille. 

Toimintaympäristö **

Perhemuotoisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisidean toi Citizen Think Tankin pohdittavaksi perheellinen henkilö, joka toivoi voivansa “harrastaa vapaaehtoistoimintaa” yhdessä noin kymmenvuotiaan lapsensa kanssa: muitakin mahdollisuus varmasti kiinnostaisi! 

Harrastusvaihtoehdot, joita vanhempi ja nuori olivat yhdessä selvittäneet, olivat usein melko kalliita, tai lapsen harrastuksen ympärillä, mutta erillistä, toimintaa vanhemmille. Monet vanhemman ja lapsen yhteistä toimintaa tukevat harrastukset olivat tarkoitettuja alle kouluikäisen kanssa harrastettavaksi.

Vanhemmalla painoi huoli, että vaikka lapsi vielä tässä iässä mielellään viettää aikaa vanhemman kanssa, jakaa arkea ja oppii uusia taitoja yhdessä, jo muutaman vuoden päästä saattaa tilanne muuttua. Vanhempi toi esiin oman historiansa vapaaehtoistoiminnassa sekä yhdistystoimijana, ja kehittämismiiteissä yhdessä keskustessamme useampikin CTT:n jäsen ilmaisi mieluusti tuovan kansalaistoiminnan lähemmäs lastensa arkea.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Alunperin Citizen Think Tankin perustaessa kohderyhmämme olivat yhteiskehittämisestä kiinnostuneet yksilöt, mutta kevään 2020 aikana ilmeni toiminnan potentiaali nimenomaan sekä yksilöiden, organisaatioiden että kansalaisyhteisöjen yhteen saattamisessa. Fasilitoidun yhteiskehittämisen alustalla voi luottamuksen ilmapiirissä ns. pitchata oman idean; kuulla erilaisia näkökulmia ja ehdotuksia, ja sitten tarpeen mukaan joko jatkaa kehittämisprosessia tahoillaan tai yhteisesti. CTT:n alustoille liittymiselle ei ole ennakkovaatimuksia, ja siitä syystä kynnys tulla mukaan on matala! 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

CTT:n jäsenet eivät kokeneet tarpeelliseksi lähteä kehittämään uutta vapaaehtoistoiminnan muotoa, vaan integroida nykyisiin toimintoihin mahdollisuus monimuotoisemmasta sukupolvet yhdessä -toiminnasta. “Kisälli”- tai apulaistyylinen toiminta voisi onnistua joissain vapaaehtoistyön tehtävissä; kevyemmästä ja helpommasta työtehtävästä kasvu vaativampaan. Vapaaehtoistyössä tasa-arvo erilaisissa tai erilailla ja kuitenkin tasalaatuisesti tehdyissä tehtävissä olisikin suotavaa sekä lapset ja vanhemmat -työryhmissä, mutta myös perinteisemmissä porukoissa.

Jotta vapaahetoistyöstä saataisiin houkuttelevampaa ja helposti lähestyttävämpää myös perheille, olisi tärkeää luoda töitä, jossa vastuu ja ennakkovaatimukset eivät korostuisi niin paljon kuin nyt monesti. 

Myös sillä, että vapaaehtoistyöstä kiinnostunut voisi aloittaa määrittelemällä omat ajalliset voimavaransa, olisi todennäköisesti iso merkitys vapaaehtoistyöhön ryhtymisen helpottamisessa. 

Harvassa vapaaehtoistyön muodossa on vain yksi tapa toimia ja vain yksi tehtävä, jossa toimitaan. CTT:n kehittäjät innovoivat, voisiko vapaaehtoistyötä tehdä enemmän omalla persoonallaan ja taidoillaan muottiin mahtumisen sijaan. Vapaaehtoistyön ei tulisi tekijälleenkään olla pysähtynyt tila.

Kansikuva
CTT:n jäsenien pohdintaa Miro-ajatuskarttaohjelmistossa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis