Digitaalinen kaksonen (DIGITAL TWIN), Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I4)

Hyvinvointialueen merkittävät asiakaspaikat kuvataan 3D-skannattuina kuvina pilvipalveluun vapaasti käytettäväksi. Ammattilainen voi ohjata asiakasta  puhelimitse, tai asiakkaalle voidaan jakaa linkki, jonka avulla liikkua organisaation tiloissa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digitaalinen kaksonen (DIGITAL TWIN), Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen merkittävät asiakaspaikat kuvataan 3D-skannattuina kuvina pilvipalveluun vapaasti käytettäväksi. Ammattilainen voi ohjata asiakasta  puhelimitse, tai asiakkaalle voidaan jakaa linkki, jonka avulla liikkua organisaation tiloissa. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen toimintayksiköt
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tuula Joronen

Luotu

21.11.2022

Viimeksi muokattu

23.04.2024
Ratkaisun perusidea **

3D tekniikalla kuvattiin Ratamokeskus, Kymenlaakson keskussairaala sekä muut merkittävät toimipisteet Kymenlaakson hyvinvointialueen omaan pilvipalveluun, joka mahdollistaa kohteiden ulko- ja julkisten sisätilojen rajattoman tarkastelun ja kulkemisen asiakkaille ja ammattilaisille, menemättä paikan päälle. Ammattilainen voi myös jakaa linkin asiakkaalle, jotta asiakas voi ennakkoon tutustua tilaan, johon on menossa. Palvelu mahdollistaa ammattilaiselle asiakkaan opastamisen yksikössä niin, ettei itse ole paikalla fyysisesti.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialueen ammattilaisten käyttöliittymien kehittäminen on osa Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus hanketta, jossa tavoitteena on tukea ja mahdollistaa digitaalisen sotekeskuksen ja sen toimintaa tukevien ratkaisujen sekä sovellusten yhteistoiminta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kymenlaakson hyvinvointialueen asukkaat, jotka käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakas- ja palveluohjauksessa työskentelevä henkilöstö ja muu organisaation henkilöstö.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digitaaliset kaksoset julkaistiin Kymen HVA -mobiilissa sekä upotuksina Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilla kuvatun yksikön kohdalla. 3D-mallinuksia on mainostettu some-julkaisuin, esitelty hyvinvointi Slush:ssa. Asiakas- ja palveluohjaukselle on esitelty mallinnuksen käyttöä, ja lähetty erillinen viesti käyttöönotosta.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

3D- mallista on jo tehty ohjaus Kymenlaakson keskussairaalan sydänpoliklinikalle. Tämä sama ohjaus-linkki on liitetty Kymenlaakson rytmihäiriöpotilaan hoitopolkuun, jolloin asiakas aloittaessaan hoitopolun käytön pystyy jo ennakoivasti katsomaan reitin oikeaan kohteeseen.

Myös kurkku-, nenä- ja korvatautien poliklinikalle, syöpätautien poliklinikalle ja toikoon on valmiit ohjaukset. 

Lisäksi mallinnuksiin on lisätty yksikön tuottamaa sisältöä, jota voidaan lisätä myös myöhemmin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli sopii kaikille kohderyhmille, sellaiseen toimintaympäristöön, jossa asiakkaat/kansalaiset pääsevät liikkumaan. Paras hyöty saadaan, jos kuvattava kohde on laaja, sokkeloinen ja vaikea puhuen ohjata ihmisiä liikkumaan. Paras kuvausmateriaali saadaan, jos kuvattava tila on mahdollisimman tyhjä liikkuvista ihmisistä. Eli tilan aukioloaikojen ulkopuolella olisi selkein ja helpoin kuvata tarvittava materiaali. Paras vaihtoehto on kuvata koko tila yhdellä kertaa ja siten, ettei siellä ole ihmisiä. Kahden mallinnuksen yhdistäminen ei välttämättä ole asiakasystävällistä. Mieluummin kannattaa kuvata liikaa, kuin liian vähän, sillä liian voi poistaa näkyvistä. 

Kansikuva
Ratamokeskus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä