Matalan kynnyksen digitukipilotti terveysaseman asiakkaille. Koulutetut sote-ammattilaiset antavat ohjausta erityisesti ikäihmisille sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöön. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digitukea terveysasemalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen digitukipilotti terveysaseman asiakkaille. Koulutetut sote-ammattilaiset antavat ohjausta erityisesti ikäihmisille sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöön. 

Toteutuspaikka
Vantaan kaupunki, Tikkurilan terveysasema
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

17.11.2022

Viimeksi muokattu

12.12.2022
Toimintaympäristö **

Digitalisaatiokehityksen myötä tarve kansalaisten digitaitojen parantamiselle on kasvanut. Vaikka ikäihmisten digitaidot ovat parantuneet vuosi vuodelta ja heillä on sen myötä entistä paremmat mahdollisuudet parempaan digiosallisuuteen, on  Suomessa on edelleen paljon digitukea tarvitsevia ikäihmisiä. Sillä digituen tarve ei ole vähentynyt, vaan se on muuttanut muotoaan. Aikaisemmin tuen tarve on koskenut pääsääntöisesti laitteiden ja palveluiden käyttöönottoa sekä peruskäyttöä. Nyt tarvitaan apua nopeasti uudistuvien käyttöliittyminen, sähköisten palveluiden ja mobiilisovellusten kanssa. Antamalla digitukea pyritään tukemaan kaikkien mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja.

Vantaalla asiakas voi saada digitukea muun muassa kaupungin toimijoiden ja järjestöjen toimesta. Ohjausta ja neuvontaa saa esimerkiksi sähköiseen asiointiin sekä palveluiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Tukea on tarjolla sekä lähi- että etäpalveluna. Nyt toteutettavassa pilotissa tuki tuodaan terveyspalveluihin muun asioinnin yhteyteen ja tarjotaan asiakkaalle ohjausta kohdennetusti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöön.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Digitukipilotin kohderyhmänä ovat yhden vantaalaisen terveysaseman asiakkaat. Erityisesti pyritään tavoittamaan digituen ja ohjauksen tarpeessa olevat iäkkäät henkilöt.

Asiakasymmärrystä kartoitetaan keräämällä asiakaspalautetta digitukipisteellä vierailleilta asiakkailta. Keräämme palautetta, kokemuksia ja kehittämisehdotuksia myös pisteellä työskennelleeltä henkilökunnalta.

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä