Esitys kokemusasiantuntijatoiminnan toimintamalliksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Esitys kokemusasiantuntijatoiminnan toimintamalliksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella yhteistyössä hyvinvointialueen hyte-tulosryhmän kanssa. Malli sisältää myös kokemusasiantuntijakoulutuksen pilottimallin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Esitys kokemusasiantuntijatoiminnan toimintamalliksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esitys kokemusasiantuntijatoiminnan toimintamalliksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella yhteistyössä hyvinvointialueen hyte-tulosryhmän kanssa. Malli sisältää myös kokemusasiantuntijakoulutuksen pilottimallin.

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Marjut Aalto

Luotu

07.11.2023

Viimeksi muokattu

13.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Esitys siitä, miten hyvinvointialueen kokemusasiantuntijatoiminta tulisi toteuttaa hyödyntämällä sekä hyvinvointialueen että järjestöjen kouluttamia kokemusasiantuntijoita.

Toimintaympäristö **

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen strategiaan (21.9.2022) on kirjattu kokemusasiantuntijoiden osallistuminen hoito- ja palvelupolkujen kehittämiseen hyvinvointialueella, jolloin kokemusasiantuntijatoiminta tulee laajeta strategian mukaan koko alueen sosiaali- terveyspalveluihin. Ennen hyvinvointialuetta kokemusasiatuntijoiden käyttö ei ollut koordinoitua koko maaakunnan alueella ja eikä ollut tilannekuvaa järjestöjen kokemusasaintuntijoiden koulutuksista ja käytöstä. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamalliin liittyvässsä kokemusasiantuntijakoulutuksen pilottimallin suunnittelussa osallistettiin hyvinvointialueella jo toimivia kokemusasiantuntijoita. 

Koko toimintamallia työstettäessä järjestöille tehtiin sähköinen kartoituskysely heidän kokemusasiantuntijatoiminnasta ja kartoituksen vastaukset ja toimintamallin luonnos esiteltiin järjestöille pidetyssä tilaisuudessa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Sidosryhmät osana asiakkaan palveluketjua -projekti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispalvelut-yksikkö sekä Turun kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö saivat alkuvuodesta 2022 tehtäväkseen aloittaa yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisen. Siihen sisältyi hyvinvointialueen kokemusasiantuntikoulutuksen pilottimallin kehittäminen sekä kokemusasiantuntijatoiminnan toimintamallin laatiminen, jossa mahdollistetaan myös järjestöjen kouluttamien kokemusasiantuntijoiden käyttö hyvinvointialueen sote-palveluissa. Toimintamallin on tarkoitus on tulla osaksi Varhan osallisuussuunnitelmaa.

Kultakin taholta nimettiin yksi henkilö, jonka toimenkuvaan vastuu kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisestä sisällytettiin.

Kehittämistyö aloitettiin suunnittelemalla pilottikoulutusmallia, jonka alkuvaiheen suunnittelun keskeinen osa oli kartoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin sote-palveluiden tarvetta kokemusasiantuntijoille. 

Kartoituksessa esille tulleiden tarpeiden pohjalta aloitettiin tulevan koulutuksen osallistujien rekrytointi julkaisemalla avoin hakemus koulutukseen keväällä 2022.

Samanaikaisesti rekrytoinnin kanssa kevätkaudella 2022 koulutuksen sisältöä suunniteltaessa tutkittiin jo olemassa olevia koulutusmalleja. Koulutusten sisällöt ja pituudet vaihtelevat huomattavasti. Pilottikoulutusmalliin päädyttiin suunnittelemaan kolme päämoduulia: Kokemusasiantuntijuuden rakentuminen, Tietoa kokemuksen rinnalle ja Minä kokemusasiantuntijana.

Koulutukseen valittiin 2022 kesäkuussa 18 osallistujaa ja koulutuksen sisällön suunnittelu saatiin valmiiksi kesällä 2022. Koulutus alkoi syyskuussa 2022 ja päättyi huhtikuussa 2023.

VSHHP:n ja Turun kaupungin edustajat jatkoivat vuoden 2023 alusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulosalueen työntekijöinä.

Pilottikoulutusmallin toteutuksen jälkeen keväällä 2023 aloitettiin kokemustoiminnan toimintamallin laatiminen. Kesällä 2023 tehtiin järjestöille kartoituskysely heidän kokemusasiantuntijatoiminnasta tilannekuvan saamiseksi. Toimintamallia työstettiin tiiviisti koko kesä ja syksy 2023. Lokakuussa 2023 järjestöille pidettiin tilaisuus, jossa esiteltiin heille osoitetun kyselyn tuloksia sekä toimintamallin ja järjestösopimuksen sen hetkistä luonnosta.

Työstämisen yhteydessä esille nousi monia kysymyksiä myös juridiikkaan liittyen ja tähän apua saatiin hyvinvointialueen juridisilta asiantuntijoilta. Toimintamalliin sisältyy käytännön ohjeiden lisäksi järjestöjen kanssa tehtävä sopimus sekä toimeksiantosopimus. Tavoitteena on, että ohjeistus tulee voimaan 1.1.2024.  Tämä edellyttää kuitenkin hyvinvointialueelta toimintamallin esityksen hyväksymistä. Sen jälkeen kokemusasiatuntijatoimintaa tullaan toteuttamaan hyväksytyn toimintamallin mukaan ja vastuutahona toimii hyvinvointialueen hyte-tulosryhmä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Esitys kokemusasiantuntijatoiminnan toimintamallista mahdollistaa kokemusasiantuntijoiden käytön hyvinvointialueen sote- palveluissa yhtenäisen ohjeen mukaan ja siinä on huomioitu myös järjestöjen kokemusasiantuntijoiden käytön mahdollisuus. Tavoitteena on, että malli otetaan käyttöön 1.1.2024. Tämä edellyttää kuitenkin hyvinvointialueelta toimintamallin esityksen hyväksymistä ennen käyttöönottoa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kokemusasiantuntijatoiminnan suunnittelussa on tärkeää tehdä yhteistyötä julkisen sektorin sekä järjestöjen kanssa. Kaikkien näkökulmat ovat tärkeitä, jotta toiminta palvelisi mahdollisimma hyvin sekä sote-ammattilaisia että sote-palvelujen käyttäjiä.

Kansikuva
Sidosryhmä-projektin Innokyläkuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä