Etäryhmätoiminnan kehittäminen Kanta-Hämeen hyvinvointialuelle

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella koettiin tarpeelliseksi lähteä kehittämään perinteisten ryhmätoimintojen rinnalle etäryhmätoimintaa, joka lisäävät asukkaiden ryhmäohjauksen saavutettavuutta, saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etäryhmätoiminnan kehittäminen Kanta-Hämeen hyvinvointialuelle
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella koettiin tarpeelliseksi lähteä kehittämään perinteisten ryhmätoimintojen rinnalle etäryhmätoimintaa, joka lisäävät asukkaiden ryhmäohjauksen saavutettavuutta, saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. 

Toteutuspaikka
Kanta-Hämeen hyvinvointialue, terveydenhuolto, yhteistyössä 3.sektorin, suunterveydenhuollon ja kuntoutuksen kanssa aluksi
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tiina Nikkanen

Luotu

17.05.2023

Viimeksi muokattu

17.05.2023
Toimintaympäristö **

Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja palveluiden saavutettavuuden lisääminen ovat keskeisiä teemoja valtakunnallisissa, hyvinvointialueiden ja Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen strategioissa, lainsäädännössä ja toimintasuunnitelmissa. Sote-uudistuksen tavoitteena oli mm. turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut asukkaille, parantaa palveluiden satavuutta ja saavutettavuutta, hillitä kustannusten nousua ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella asuu noin 170 000 asukasta, jotka asuvat 11 eri kunnassa. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella työskentelee noin 6500 ammattilaista, joiden työskentelyä ohjaavat hyvinvointialueen arvot, eli vaikuttavuus, rohkeus, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. Vaikuttavuudella tarkoitetaan mm. näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä suunnitelmallisesti asukkaan hyvinvointia parantamaan. Rohkeudella uskallamme kokeilla uusia toimintatapoja. Yhdenvertaisuuden kautta haluamme tarjota kaikille asukkaille heidän tarvitsemia tasalaatuisia palveluita samoilla kriteereillä. Asiakaslähtöinen työ tapahtuu yhdessä asukkaan kanssa tehden hänen toimintakykyään ja osallisuuttaan tukien. 

Etäryhmätoiminnan kehittämisellä pyrittiin vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin, tukemaan osaltaan hyvinvointialueen strategian toteutumista sekä saamaan integraation tuomia etuja hyödyntämään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. 

Kansikuva
Kuva Oma Hämeen etäryhmien verkkosivujen Plandisc-vuosikellosta

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed