Farmaseutti osana moniammatillista tiimiä ja turvallisen lääkehoidon toteuttajana

Farmaseutti on Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskuksessa osa moniammatillista tiimiä. Toimintamallia on kehitetty yhteistyössä  kahden terveysaseman kanssa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Farmaseutti osana moniammatillista tiimiä ja turvallisen lääkehoidon toteuttajana
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Farmaseutti on Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskuksessa osa moniammatillista tiimiä. Toimintamallia on kehitetty yhteistyössä  kahden terveysaseman kanssa. 

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Paikkakunta tai maakunta
Päijät-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

01.02.2021

Viimeksi muokattu

02.02.2021
Ratkaisun perusidea **

Kuvattu alla olevassa lääkehoito moniammatillisessa tiimimallissa.

Toimintaympäristö **

Toimintaympäristönä sote-keskuksen avoterveydenhuolto, joka muokkautuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen myötä. Hanke on osa sote-uudistusta ja sen läpimennessä toiminta siirtyy hyvinvointialueille. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Farmaseutti toimintamalli on pilotissa ja kohderyhmä on kaikki sote-keskuksen asiakkaat. 

Toimintamallia kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa käytännöntyössä mm. palautteen keruulla.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Henkilöstöltä aikaa työpajoihin osallistumiseen.

Farmaseutti konkreettisesti työssä sote-asemilla

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Päivittyy myöhemmin

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tarvitaan hyvin itseohjautuva farmaseutti, joka on kyvykäs muotoilemaan työkuvaansa joustavasti. Farmaseutilla tulee olla koulutus lääkityksen arviointiin. Lisäksi on hyvä, että farmaseutilla on valmiuksia kouluttaa henkilöstöä ja asiakkaita. Tarvitaan myös vahva lääkärituki.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Lääkehuolto Laatutyö Potilasturvallisuus Moniammatillisuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset Nuoret aikuiset Omaiset Työikäiset Työttömät