Pirkanmaan hyvinvointialueella järjestettiin hoitajille hoidon tarpeen arviointi -koulutusta toukokuussa 2023. Koulutus painottui puhelimessa tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin. Koulutuksesta on diat nähtävillä.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueella järjestettiin hoitajille hoidon tarpeen arviointi -koulutusta toukokuussa 2023. Koulutus painottui puhelimessa tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin. Koulutuksesta on diat nähtävillä.  

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tuija Vuolle

Luotu

07.06.2023

Viimeksi muokattu

01.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Hoidon tarpeen arviointi (HTA) on keskeinen osa potilaan hoitoa. Hoidon tarpeen arvioinnista säädetään terveydenhuoltolaissa ja päivystysasetuksessa.

Hyvinvointialueen on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana saman päivän aikana yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun perusterveydenhuollon toimintayksikköön ja saada yksilöllisen arvion tutkimustensa tai hoitonsa tarpeesta ja kiireellisyydestä sekä siitä, minkä terveydenhuollon ammattihenkilön tekemiä tutkimuksia tai antamaa hoitoa potilas tarvitsee. Arvion tekee laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. (Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 51 §). 

HTA:ssa tehdään yksilöllinen arvio potilaan tutkimusten tai hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä sekä siitä, minkä terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamaa hoitoa tai tutkimuksia potilas tarvitsee. ​

HTA:ta tekevällä terveydenhuollon ammattihenkilöllä pitää olla tehtävän edellyttämä osaaminen ja kokemus. Työnantajan on huolehdittava tehtävän edellyttämästä koulutuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta. HTA on myös ohjausta ja neuvontaa sekä tilanteen ratkaisua yhdellä yhteydenotolla. Lisäksi muiden ammattilaisten konsultointi on tärkeässä roolissa HTA:ssa.

Hoidon tarpeen arvioinnin koulutuksessa keskityttiin puhelimessa tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin, jota tehdään ISBAR-menetelmää hyödyntäen. ISBAR-menetelmä (Identify, Situation, Background, Assessment, Recommendation) ​on kehitetty suullisen tiedonkulun yhtenäistämiseen, jossa tieto on järjestetty tiiviiseen ja selkeään muotoon.​ ISBAR-menetelmä parantaa tiedonkulkua ja edistää potilasturvallisuutta eri ammattilaisten välisessä viestinnässä ja konsultoinnissa.

Lisäksi koulutuksessa ohjattiin Hoituki-palvelun hyödyntämiseen hoidon tarpeen arvioinnissa. Hoituki on Doctamed Oy:n kehittämä selainpohjainen palvelu, jonka tavoitteena on parantaa työn laatua ja tehokkuutta vastaanotto-, etä- ja puhelintyössä. ​Hoituki on kehitetty helppokäyttöiseksi palveluksi, josta tieto löytyy sujuvasti yhdestä paikasta ja se on nopeasti päivitettävissä. ​Hoituki perustuu Käypä hoito -suosituksiin, valtakunnallisen kiireellisen hoidon ohjeistuksiin (aikuiset ja lapset) ja Pirhan yleisiin käytäntöihin.

Koulutuksessa käytiin myös lyhyesti läpi hta:n kirjaamisohjeet eri potilastietojärjestelmiin. Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaanottopalveluissa käytetään kolmea eri potilastietojärjestelmää (Pegasos, Mediatri ja Lifecare). 

Toimintaympäristö **

1.9.2023 lähtien hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä saman arkipäivän aikana, kun potilas ottaa yhteyttä toimintayksikköön.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toukokuussa 2023 pidettiin neljä samansisältöistä tunnin mittaista koulutustilaisuutta. Lisäksi koulutuksesta tehtiin tallenne ja diasetti, jotka molemmat ovat ammattilaisten hyödynnettävissä Hoituki-palvelun kautta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hoidon tarpeen arviointiin liittyen tehtiin syksyllä 2023 puhelininventaario, jossa havaittiin hoidon tarpeen arviointiin liittyviä haasteita ja kehityskohteita.  Kyseinen kokonaisuus on kuvattu Innokylässä toisessa toimintamallissa: Puhelininventaario Pirkanmaan hyvinvointialueella - Miksi asiakas soittaa sote-asemille tai terveysneuvontaan? Toukokuussa 2023 aloitettiin myös laajemman hta-koulutuksen suunnittelu. Syksyn 2023 aikana toteutetaan Moodle-koulutus ja tämä on kuvattuna toisessa toimintamallissa Innokylässä: Hoidon tarpeen arviointi (HTA) Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemilla

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Myös nopeat hta-koulutukset, jotka painottavat jotain tiettyä hta:n osa-aluetta ovat suositeltavia. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä