Etunimi
Tuija
Sukunimi
Vuolle
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue
Esittelyteksti
Toimin PirSOTE-hankkeessa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon projektipäällikkönä. Etenkin sote-integraatioon liittyvä kehittäminen on lähellä sydäntäni. Toimin lisäksi RRP-hankkeessa projektipäällikkönä ja edistän uuden terveys- ja hoitosuunnitelma-työvälineen käyttöönottoa.

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Terveyskeskukset
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Hoidontarve
Saatavuus
Saavutettavuus

Monialaisen yhteistyön prosessikuvaus
Toimintamalli
Moniammatillisuus

Nelikenttä-kuva Omasuuntiman asiakkuuksista
Toimintamalli
Asiakassegmentointi
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito

Toimintamalli
Hoidontarve
Avosairaanhoito

Minun tiimini kuvaus lyhyesti
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Saatavuus
Hoitotakuu

Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Avosairaanhoito

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Yhteistyö

Suostumus monialaiseen tiedonvaihtoon tarvitaan monialaisen työn mahdollistamiseen.
Toimintamalli
Asiakastyö
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Kansikuva_Tampereen terveysasemien Tiimimalli 2.0
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Tiimityö
Saatavuus

Tehosun toimintamallikaavio
Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Hoitotakuu
Avosairaanhoito

Tehosun toimintamallikaavio
Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Hoitotakuu
Avosairaanhoito

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Hoitotakuu

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Saatavuus
Hoitotakuu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vaikuttavuus