Hyvinvointipalveluiden tuottaminen allianssimallilla

Hyvinvointikeskuksen toimintamalli, jossa sote-palvelut on integroitu muihin hyvinvointipalveluihin. Tarkoituksena on hyvinvoinnin tuottaminen asetettujen tulos- ja vaikuttavuustavoitteiden ja tavoitebudjetin mukaisesti. Hyödyt ja riskit jaetaan.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 29.8.2016, viimeksi muokattu 31.8.2016).
 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointipalveluiden tuottaminen allianssimallilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointikeskuksen toimintamalli, jossa sote-palvelut on integroitu muihin hyvinvointipalveluihin. Tarkoituksena on hyvinvoinnin tuottaminen asetettujen tulos- ja vaikuttavuustavoitteiden ja tavoitebudjetin mukaisesti. Hyödyt ja riskit jaetaan.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 29.8.2016, viimeksi muokattu 31.8.2016).
 

Toteutuspaikka
Tampereen kaupunki, Oma Tesoma-hanke
Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Luotu

28.01.2020

Viimeksi muokattu

23.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut hyvinvointipalvelut julkisen yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusmallilla. Tavoitteena asiakaslähtöiset, laadukkaat, vaikuttavat sekä kustannustehokkaat palvelut. Keskeistä toiminnan jatkuva arviointi ja parantaminen.

Alla on kuvattu toimintamallit toteutuksen vaiheet:

Toimintamallin avoin suunnittelu
Lähtötilanteen kartoitus ja analysointi yhteistyössä asiakkaiden ja palveluntuottajien kanssa. Avoimien markkinavuoropuheluiden käyminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken tavoitteiden ja mittareiden määrittelemiseksi. Valmennukset toimintamallista kiinnostuneiden tahojen allianssiymmärryksen lisäämiseksi. Lisäksi markkinoita ja asukkaita aktivoivat kilpailut sekä palveluntuottajien verkottaminen.

Hankinnan valmistelu
Pohjatietojen keräys ja hankintaprosessin suunnittelu sekä poliittiset päätökset toteutusmuodosta ja hankinnasta.

Hankinnan kilpailutusvaihe
Kilpailuttaminen kaksivaiheisena hankintamenettelynä. Allianssin muodostamisvaiheessa kilpailutettiin allianssiryhmittymät. Neuvottelut toteutettiin jatkoon valittujen kanssa kehittämistyöpajamenetelmällä. Näissä vetovastuu tarjoajilla. Tarjoajat valmistelivat omat tarjouksensa hyödyntäen kehitystyöpajojen tuloksia. Neuvottelut ja tarjoukset arviointiin allianssikyvykkyyden, kyky tuottaa arvoa rahalle ja palkkion osalta.

Allianssin kehitysvaihe
Palvelukonseptin tarkentaminen ja jatkokehittäminen sekä tavoitekustannuksen tarkastaminen. Innovatiivisten ratkaisujen ja toiminta- ja työtapojen kehittäminen kustannussäästöjen ja vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Sitoudutaan toimimaan hankkeen parhaaksi. Poliittiset päätökset toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

Toteutusvaihe
Palvelutuotanto käynnistyy allianssimallin mukaisesti. Toiminnan jatkuva seuranta ja arviointi asetettuihin tulos- ja vaikuttavuustavoitteisiin ja kustannuksiin nähden. Innovatiivisten ratkaisujen ja toiminta- ja työtapojen jatkuva kehittäminen.Tilaajalla on oikeus päättää allianssisopimus milloin tahansa mikäli tavoitteet eivät täyty tilaajan odotusten mukaisesti.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mikä muuttuu?

Perinteinen  hankinta / allianssimalli 
Tilaajan ratkaisu       ->  Yhteinen ratkaisu 

Erilliset sopimukset   -> Yhteinen sopimus

Tilaajan tavoitteet   -> Yhteiset tavoitteet

Riskien siirtäminen  -> Riskien ja hyötyjen jakaminen

Sanktiot                     -> Kannustimet

Liikesalaisuudet         -> Open books

Raportointi                 -> Jatkuva parantaminen

Osaoptimointi            -> Kokonaisoptimointi

 

Liitteenä myös Tesoman hyvinvointikeskuksen toteutusmalli. (Katso Kehittämisen polku -välilehdeltä)

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Sosiaali- ja terveyskeskukset Integraatio Kumppanuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset Lapset ja varhaisnuoret Nuoret Perheet Työikäiset