Ikääntyneen henkilön vajaaravitsemusriskin tunnistaminen MNA seulontamenetelmällä ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen asiakkaan yksilöllisen ravitsemushoidon toteuttamisessa moniammatillisena yhteistyönä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikääntyneen vajaaravitsemuksen tunnistaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneen henkilön vajaaravitsemusriskin tunnistaminen MNA seulontamenetelmällä ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen asiakkaan yksilöllisen ravitsemushoidon toteuttamisessa moniammatillisena yhteistyönä.

Toteutuspaikka
Projekti toteutettiin pääsääntöisesti Lohjalla, mutta tuotokset ovat käytettävissä koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

26.05.2023

Viimeksi muokattu

08.06.2023
Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena oli kuvata vajaaravitsemuksen ehkäisyn ja hoidon palveluketju ikääntyneiden palveluja tarjoavissa lyhytaikaishoivan yksiköissä ja omaishoidossa. Alkutilan kartoituksen myötä tunnistettiin koulutustarve omaishoitoperheille sekä ammattilaisille muun muassa erityisruokavalioista, erityispiirteiden (esim. ak-hoito & sairaudet) huomioimisesta sekä proteiinin ja energian puutteesta. Alkutilan kartoituksessa tunnistettiin myös tarve ikääntyneen ravitsemuksen arviointiin ja seurantaan.

Tuotoksena syntyi toimintamalli vajaaravitsemusriskin tunnistamiseen, vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä ohje ravitsemusterapeutin konsultaatioon. Toimintamallin avulla on tarkoitus vahvistaa ikääntyneiden kanssa työskentelevien valmiuksia tunnistaa ikääntyneen henkilön vajaaravitsemusriski MNA seulontamenetelmällä ja henkilöstön osaamista toteuttaa iäkkään asiakkaan yksilöllisen ravitsemushoidon moniammatillisena yhteistyönä.

Ratkaisu lyhyesti:

Arvioidaan ravitsemustilaa ja tunnistetaan mahdollinen vajaaravitsemustila MNA-testillä.

 • normaali ravitsemustila
 • riski vajaaravitsemukselle
 • vajaaravitsemus

Osallistetaan asiakas ja läheinen ravitsemushoitoon. Kirjataan ravitsemustila (jatkuvuus, tavoitteet ja arviointi).

 • Riippuen ravitsemustilasta:

  • seurataan tilannetta yhdessä asiakkaan, ravitsemusvastaavan tai ravitsemusterapeutin kanssa
  • ohjeistetaan painon seuranta 1 krt/kk, 1-2 krt/kk tai 1 krt/vko
  • ohjeistetaan toimenpiteisiin (vajaaravitsemuksen ehkäiseminen, vajaaravitsemuksen hoitaminen)
  • konsultoidaan tarvittaessa ravitsemusvastaavaa, ravitsemusterapeuttia tai vastuulääkäriä
  • otetaan tarvittaessa käyttöön tehostettu ruokavalio
  • kartoitetaan vajaaravitsemukseen liittyviä tekijöitä

Toteutetaan vajaaravitsemuksen asiakaskohtainen jatkoseuranta.

 • MNA-testi Pegasos/Omni360 potilastietojärjestelmään
 • ravitsemushoito-ohjeet lisätään potilastietojärjestelmän pysyviin taustatietoihin
 • asiakkaan kotiutuessa/muuttaessa RAVITSEMUS ohjeesta ohjeistetaan omaista tai jatkohoitopaikka
 • täydennetään hoitotyön yhteenvetoon ravitsemusterapeutin ohjeistus
Kansikuva
Ikääntyneen vajaaravitsemuksen tunnistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis