Innokylän tukiprosessi Sosiaali- ja terveysministeriön avustamille valtionavustushankkeille

Innokylä tarjoaa valtionavustusta saaville hanketoimijoille tukea toimintamallien yhteiskehittämiseen, kokeiluun ja arviointiin. Hanketta valmistelevalle ministeriölle ja sektorilaitokselle malli tarjoaa tukiprosessin kuvauksen ja ehdotuksen tuen toimeenpanosta.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Innokylän tukiprosessi Sosiaali- ja terveysministeriön avustamille valtionavustushankkeille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Innokylä tarjoaa valtionavustusta saaville hanketoimijoille tukea toimintamallien yhteiskehittämiseen, kokeiluun ja arviointiin. Hanketta valmistelevalle ministeriölle ja sektorilaitokselle malli tarjoaa tukiprosessin kuvauksen ja ehdotuksen tuen toimeenpanosta.  

Toteutuspaikka
Toimintamallia pilotoidaan Tulevaisuuden sotekeskus hankeohjelmassa. Aiemmin erilaisia tukipalveluita on kehitetty KASTE ohjelmatoimijoille sekä KÄRKI-hanketoimijoille. Kehittämistyö on osa KAIKU-valtionhallinnon kehittäjäkoulutusta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

15.06.2020

Viimeksi muokattu

11.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Innokylä tarjoaa valtionavustusta saaville hanketoimijoille tukea toimintamallien yhteiskehittämiseen, kokeiluun ja arviointiin. Hanketta valmistelevalle ministeriölle ja sektorilaitokselle malli tarjoaa tukiprosessin kuvauksen ja ehdotuksen tuen toimeenpanosta.

ENNEN HANKEKAUTTA

Innokylän mukaanottaminen hankevalmisteluun (ministeriö)
- Aikaisempien kehittämistyön tulosten hyödyntäminen valmistelussa (koonti-Innokylästä)
- Innokylän tukikokonaisuus mukaan hankeoppaaseen

Innokylän hanketoimiston/koordinaation kumppanina
- Mukana hankevalmistelun työpajoissa
- Innokylän viestintäkanavien hyödyntäminen 
 

HANKEKAUDEN AIKANA

Innokylän tuki toimijoille  - sovitusti ja räätälöidysti Innokylän palvelupaketista mm.

- Innokylän verkkopalvelun käyttöönoton perusteet hankekokonaisuuden aloitustilaisuudessa
- Innokylän avoimet klinikat: ABC- koulutus ja Hyppää kehittämisen polulle kohdennettuna valtionavustusta saaville toimijoille
- Innokylän kaikille avoimet teema-koulutukset kehittämistyön eri teemoista
- Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (valmennus)

- Räätälöidymmästä kehittämistyön tuesta esim työpajojen suunnittelu – ja fasilitointiavusta  neuvotellaaan  ja sovitaan  erikseen

- Innokylä tekee innovaatiokatsauksia, jotka ovat yhteenvetoja tai koosteita innovaatio- ja kehittämistoiminnan ajankohtaisista teemoista sekä Innokylän tietosisällöistä. Innovaatiokatsaukset tuottavat tietoa päätöksentekijöille, rahoittajalle, kehittäjille sekä kuntien ja järjestöjen ammattilaisille päätöksenteon ja kehittämisen tueksi. Innokylä tekee innovaatiokatsauksia ensisijaisesti suurten kansallisten ohjelmien ja kokonaisuuksien ehdotusten pohjalta. Innovaatiokatsausten toteutuksesta sovitaan erikseen.

Toimintaympäristö **

Lainsäädännnöllinen näkökulma- Asetus valtionavustuksesta
2 Luku 5 § Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma
Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi hallituksen valtiontaloutta koskevien päätösten kanssa yhteensopivan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (kansallinen kehittämisohjelma). Kehittämisohjelmassa määritellään koko ohjelmakauden kattavat keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset.

Organisatorinen näkökulma: STM:n ja THL välinen työnjako ja tulossopimus - Sopimuksessa määritellään keskeiset tavoitteet STMn ja THLn väliselle yhteistyölle. Sopimuksen "Oikea-aikaiset palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin" - tavoitteessa: "THL kokoaa keskeiset ratkaisut ja parhaat käytännöt palveluiden uudistamisen ja integraation tueksi sekä koordinoi ja tekee kehittämisyhteistyötä keskeisten kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa."

Yhteiskehittäminen ja Innokylä: Innokylä toimi keskeisenä työvälineenä ja yhteiskehittämisen alustana keskeisten ratkaisujen ja käytäntöjen kokoamisessa. Avoin tiedon ja kehittämistyön tulosten jakaminen edistää vertaiskehittämistä alueilla.

Muiden ministeriöden ja niiden alaisten laitosten keskinäinen työnjako

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

STMn valtionavustushankekokonaisuutta valmistelevat virkahenkilöt.

Ministeriön alaisen laitoksen hankekokonaisuutta koordinoivat työntekijät

Innokylän THL-tiimi

Alueelliset hanketyöntekijät ja hankevalmistelijat

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyväksyntä tuen järjestämiselle ministerön ja sen alaisen laitoksen osalta (johto)

Selkeät vastuut ja roolitukset toimialan ministeriön, sen alaisen laitoksen ja Innokylän välillä. 

Vuoropuhelun mahdollistava rakenne em. toimijoiden kesken.

Ohjeistus valtiohallinnon avustusta  hakeville ja saaville hanketoimijoille esim. hankeoppaaseen

Yhteistyörakenteet ohjelman toimeenpanoa koordinoivan tahon kanssa. 

Innokylän virtuaaliklinikat tarjolla hanketoimijoille (Innokylän ABC ja Hyppää kehittämisen polulle)

 

Innokylän tarjoamassa tuessa ei liiku raha, vaan tuki on tarjolla THLn ja STM:n välisen tulossopimuksen puitteissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tämä prosessi soveltuu minkä tahansa toimialan tukiprosessiksi. Innokylä on avoin kaikille toimialoille.

Jos toimialanne on kiinnostunut hyödyntämään Innokylän mahdollisuuksia, olkaa yhteydessä https://innokyla.fi/fi/yhteystiedot 

Kansikuva
Kaiku valmennus_logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä