Jatkuvuusmalli osaksi ratkaisijatiimimallia, Omatiimimalli. Vantaan ja Keravan HVA (RRP, P4, 1)

Omatiimimallin avulla on tarkoitus turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus. Kaikille Hyva:n asiakkaille on nimettynä omatiimi. Asiakkaat ottavat yhteyttä omaan tiimiinsä, jossa järjestetään sekä kiireetön että kiire vastaanottotoiminta.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Jatkuvuusmalli osaksi ratkaisijatiimimallia, Omatiimimalli. Vantaan ja Keravan HVA (RRP, P4, 1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omatiimimallin avulla on tarkoitus turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus. Kaikille Hyva:n asiakkaille on nimettynä omatiimi. Asiakkaat ottavat yhteyttä omaan tiimiinsä, jossa järjestetään sekä kiireetön että kiire vastaanottotoiminta.  

Toteutuspaikka
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveysasemapalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

02.05.2024

Viimeksi muokattu

12.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Omatiimimallin tarkoituksena on taata kaikille terveysasemapalvelujen asiakkaille oma tiimi, jossa heidän asiansa hoidetaan. Asiakas ottaa yhteyttä omaan tiimiinsä, jossa asia pyritään ratkaisemaan ensikontaktissa. Tiimissä hoidetaan kiire ja kiireetön vastaanotto sekä omalääkäriä tarvitsevien asiakkaiden asiat turvaamalla hoidon jatkuvuus. Omatiimissä työskentelee lääkäreitä ja hoitajia.  

Toimintaympäristö **

Omatiimimallin kehittäminen käynnistyi tarpeesta vastata palvelujen saatavuuteen, hoidon oikea-aikaisuuteen sekä jatkuvuuden turvaamiseen. Sote- uudistuksen myötä tulleet uudet organisaatiorakenteet ja polittinen ohjaus määrittelevät kehittämisen suuntaa ja mahdollistavat palvelujen uudistamisen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki Vantaan ja Keravan terveysasemapalvelujen asiakkaat. Asiakasymmärryksen keräämistä on pyritty tekemään käyntimäärien ja -syiden tarkastelulla ja hoitoon pääsyn mittaamisella. Kokemusasiantuntijoita on hyödynnetty asiakasviestinnän tukena, jotta muutokset olisivat mahdollisimman ymmärrettäviä asiakkaille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kehittämisessä on ollut vahvan johdon tahtotila ja tuki henkilöstölle. Kehittämistä on pyritty tekemään yhdessä. Kehittämisessä on ollut selkeä etenemissuunnitelma, jota noudatetaan yhteisesti. Kehittämispäivillä on pyritty viemään kehittämistä prosessina eteenpäin ja samalla mahdollistamaan ajatusten ja ideoiden jakaminen terveysasemien välillä. Jokaisella terveysasemalla on ollut yhteisten kehittämispäivien lisäksi omat, säännölliset kehittämiskokoukset. Hankkeen avustuksella on pystytty irrottamaan jokaiselta terveysasemalta, kuntoutukselta ja miepästä henkilöstön (1-2hlön/yksikkö) työpanosta kehittämistyöhön. 

Omatiimimallin käynnistymisestä on pyritty viestimään asiakkaille useita eri kanavia pitkin, mm. Sydämellä asiakaslehtisellä avulla, joka on jaetaan jokaiseen kotiin 12.6 ja verkkosivut ovat saavutettavissa 120 eri kielellä. Tiedottamisessa käytettiin apuna 2 kokemusasiantuntijaa syksyllä 2023, jotta tiedottaminen olisi mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää. Omatiimin ruotsinkielistä puhelinpalvelua kehitetään erillisessä projektissa.

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä