Keski-Suomen hyvinvointialueen diabeteskeskus on vaativan diabeteksen hoitoon keskittyvä, verkostomaisesti ja moniammatillisesti toimiva kokonaisuus. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Keski-Suomen hyvinvointialueen diabeteskeskus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Suomen hyvinvointialueen diabeteskeskus on vaativan diabeteksen hoitoon keskittyvä, verkostomaisesti ja moniammatillisesti toimiva kokonaisuus. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

27.12.2022

Viimeksi muokattu

01.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perustetaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle vaativan diabeteksen hoitoon keskittynyt osaamiskeskus, joka vastaa tyypin 1 ja monipistoshoitoisten, komplisoituneiden tyypin 2 diabeetikoiden vaikuttavasta, laadukkaasta ja oikea-aikaisesta hoidosta. Diabeteskeskuksessa toimii keskitetty yksikkö Jyväskylässä ja lisäksi keskuksen toimintaa on hajautetusti hyvinvointialueen sote-keskuksissa. Kaikki alueen diabeteshoitajat ja -lääkärit ovat hallinnollisesti saman yksikön alla ja näin edistetään perustason ja erikoissairaanhoidon toiminnallista integraatiota. 

Diabeteskeskuksen tehtävänä on myös toteuttaa diabeteksen hoidon systemaattista kehittämistä sekä vastata alueellisesta diabeteskoulutuksesta ja diabetesosaajien koulutuksesta. 

Diabeteskeskuksen on tavoitteena käynnistyä vuoden 2024 alussa. 

Toimintaympäristö **

Vaativan diabeteksen hoito kehittyy jatkuvasti ja se vaatii ammattilaisilta jatkuvaa uuden oppimista. Potilaiden omahoidolla on merkittävä vaikutus diabeteksen hoitotasapainoon ja esimerkiksi liitännäissairauksien ja niistä aiheutuvien kustannusten syntyyn. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Tyypin 1 diabetesta sairastavat ja monipistoshoitoista/komplisoitunutta tyypin 2 diabetesta sairastavat henkilöt 
 • Kokemusasiantuntijoilta saatu palaute on huomioitu valmistelutyössä
 • Vaativan diabeteksen hoitoon osallistuvat ammattilaiset, ml. erityisosaajat
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Diabeteskeskuksen valmistelun koordinointi on oltava jonkun/joidenkin työntekijöiden vastuulla
 • Valmistelussa on oltava tiiviisti mukana 
  • viranhaltija, joka pystyy tekemään tai viemään eteenpäin tarvittavat päätökset
  • diabeteshoitajia ja -lääkäreitä perustasolta ja erikoissairaanhoidosta
 • Kaikkia diabetesosaajia on säännöllisesti tiedotettava, annettava mahdollisuus kertoa mielipiteitä ja käytävä keskustelua valmistelun etenemisestä
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Diabeteskeskuksen valmistelua saatiin toteutettua vuosina 2021-2023. Ammattilaiset ovat olleet tiiviisti mukana ja sitoutuneet valmisteluun. Valmistelutyöryhmän tehtäviä ovat olleet mm.

 • diabeteskeskuksen tehtävien ja toiminnan määrittely
 • resurssitarpeen arviointi
 • ohjeiden ja palveluiden kriteerien yhtenäistäminen hyvinvointialueen käynnistyessä
 • yhteisten tilojen saamisen edistäminen
 • valmistelun etenemisestä tiedottaminen
 • konsultaatiokäytännöistä sopiminen
 • asiakaspalveluratkaisujen suunnittelu
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Uusien osaamiskeskusten valmistelu vaatii henkilöstön sitoutumisen lisäksi esihenkilöiden ja hallinnon vahvaa sitoutumista. Toimintamalli on sovellettavissa myös muiden erikoisalojen osaamiskeskusten valmisteluun. 

Kansikuva
Keski-Suomen hyvinvointialueen diabeteskeskus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis