Toimintamallin tavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta ja käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämistä Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla kokemusasiantuntijatoiminnan avulla. Työskentelyssä keskeisiä elementtejä ovat yhteiskehittäminen ja kumppanuus.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokemusasiantuntijapankki — KAP Vantaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta ja käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämistä Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla kokemusasiantuntijatoiminnan avulla. Työskentelyssä keskeisiä elementtejä ovat yhteiskehittäminen ja kumppanuus.

Toteutuspaikka
Vantaan A-Kilta ry ja Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
Paikkakunta tai maakunta
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Tekijä

Raisa Saraniemi

Luotu

03.06.2020

Viimeksi muokattu

02.07.2020
Toimintaympäristö **

Suomalainen sosiaalipolitiikka on murroksessa, sillä väestö vanhenee ja työikäisten ihmisten määrä vähenee. Osatyökykyisten ihmisten mahdollisuudet osallistua työelämään ovat edelleen suhteellisen heikot, sillä etuuksien ja osa-aikatyöstä saatavan palkan yhteensovittaminen on haastavaa. Toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelut kaipaavat uusia innovaatioita, jotta asiakkaiden tarpeisiin voitaisiin vastata ja jotta työntekijät voisivat paremmin huolehtia työhyvinvoinnistaan.

Kokemusasiantuntijatoiminta tarjoaa merkittävän vaihtoehdon sekä osatyökykyisten työllistymiselle ja työllisyysasteen nostamiselle että uusien sote-palveluiden kehittämiselle. Asiakasosallisuuden ja yhteiskehittämisen avulla voidaan entistä monipuolisemmin vastata sote-kentän haasteisiin ja turvata asiakkaiden ihmisoikeuksien toteutuminen laadukkaasti toteutetuissa, moniammatillisissa palveluissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat henkilöt, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista, somaattisista sairauksista tai muista elämän pulmista joko sairastavana, kokeneena, toipuneena, kuntoutuvana, palveluita käyttäneenä, läheisenä tai omaisena. Kohderyhmä rajautuu niihin henkilöihin, jotka on valittu hankkeen järjestämään koulutuskokonaisuuteen, suorittavat koulutuksen sekä kiinnittyvät kokemusasiantuntijapankin toimintaan. 

Ensisijaista kohderyhmää edustavat myös ne henkilöt, jotka ovat aiemmin suorittaneet vastaavan kokemusasiantuntijakoulutuksen. Heistä valitaan 20 henkilöä, jotka kiinnittyvät kokemusasiantuntijapankin toimintaan. 

Toissijaisia kohderyhmiä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ammattilaiset, hankkeen kumppanit sekä ne sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden asiakkaat, jotka ovat hankkeen kautta yhteydessä hankkeen kokemusasiantuntijoihin. 

Asiakasymmärrystä kartoitetaan aktiivisesti keräämällä tietoa sidosryhmiltä. Asiakasosallisuus ja yhteiskehittäminen ovat hankkeen kantavia voimia, joten esimerkiksi erilaisia työpajoja toteutetaan säännöllisesti. 

Kansikuva
KAP Vantaan logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Kokemusasiantuntijuus Asiakasosallisuus Yhteiskehittäminen Osatyökykyisyys

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Työn murros Verkostomainen valta voimistuu

Kohderyhmä

Ammattilaiset Organisaatiot Paljon palveluita tarvitsevat