Kokemusasiantuntijoiden on helppo hypätä asiakkaiden saappaisiin palvelumuotoiluvälineiden avulla. Heillä on jo itsellä saman kaltaista kokemusta. Valjastimme viisi kokemusasiantuntijaa varjostajiksi Lilinkotisäätiön kanssa toteutettuun kehittämisprojektiin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokemusasiantuntijat varjostajina
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijoiden on helppo hypätä asiakkaiden saappaisiin palvelumuotoiluvälineiden avulla. Heillä on jo itsellä saman kaltaista kokemusta. Valjastimme viisi kokemusasiantuntijaa varjostajiksi Lilinkotisäätiön kanssa toteutettuun kehittämisprojektiin. 

Toteutuspaikka
Propellipäät / Kukunori ry, Lilinkotisäätiö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Milla Mäkinen

Luotu

26.11.2020

Viimeksi muokattu

23.12.2020
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin ideana on kutsua mukaan kunkin aiheen kokemusasiantuntijoita aktiivisiin kehittäjärooleihin. Varjostaminen toimii erinomaisesti yhtenä työkaluna, yhteiseen yhteiskehittämispajaan yhdistettynä. 

Toimintaympäristö **

Toipumisorientaatio haastaa perinteisiä tapoja organisoida ja tehdä mielenterveystyötä, minkä takia sen käytäntöön pano on haastavaa (Tamminen 2015). Käytännönläheisiä ohjeistuksia toipumisorientaation käytäntöön panoon on saatavilla yllättävän vähän. Lilinkotisäätiö kutsui Kukunorin Muutosmuotoilupäällikkön, Milla Mäkisen, mukaan pohtimaan heidän kanssaan sitä, miten ohjaajuutta voisi muotoilla siten, että se heijastaisi toipumisorientaatiota entistä paremmin. Lilinkotisäätiö on helsinkiläinen säätiö, jonka pyrkimyksenä on parantaa vaikeista psyykkisistä häiriöistä kärsivien asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tarjoaa mielenterveystoipujille asumis- ja ruokapalvelua ja päivätoimintaa sekä edistää alaan liittyvää tutkimustyötä ja koulutusta. Yhteisen projektinkeskeinen ajatus oli luoda toipumisorientaation teoreettisesta, abstraktista, raamista mahdollisimman konkreettisia kokeiluideoita ohjaajien käytännön työhön.

Kansikuva
Kuvassa näkyy ote varjostajien vihkosta, johon kerättiin tietoa siitä, mitä ohjaajat Lilinkotisäätiössä tekevät ja milloin ja omia näihin liittyviä huomioita.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis