Koti Luumäellä – someperhe kuntamarkkinoinnissa

Luumäelle valittiin vuodeksi someperhe, joka sai asua ilmaiseksi Luumäen kunnan vuokra-asunnossa somenäkyvyyttä vastaan. Perhe teki päivityksiä elämästään Luumäellä omille Facebook- ja Instagram-tileilleen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Koti Luumäellä – someperhe kuntamarkkinoinnissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luumäelle valittiin vuodeksi someperhe, joka sai asua ilmaiseksi Luumäen kunnan vuokra-asunnossa somenäkyvyyttä vastaan. Perhe teki päivityksiä elämästään Luumäellä omille Facebook- ja Instagram-tileilleen.

Toteutuspaikka
Luumäen kunta, sosiaalinen media
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Luumäki
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Yritysrahoittaja
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Kokko

Luotu

04.03.2022

Viimeksi muokattu

19.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Luumäen kunnan vuokra-asuntoyhtiö Luumäen asunnot Oy tarjosi perheelle kodin vuodeksi ilmaiseksi. Kodin käyttöönsä saanut perhe teki vastavuoroisesti vuoden ajan viikoittain päivityksen sosiaaliseen mediaan. Someperhe sai nimekseen "Koti Luumäellä" ja tämän käyttäjänimen alla he tekivät päivityksiä Instagram- ja Facebook-tileilleen. Päivitykset käsittelivät rehellisesti ja mutkattomasti sitä, millaista elämä Luumäellä on. Uudenlainen ihmislähtöinen ja kokemusperäinen markkinointimetodi on investointi, joka tukee Luumäen kuntaimagoa yhteisöllisenä Kylähyväsenä, jossa toimivilla palveluilla on kasvot.

Perhe sai vuodeksi käyttöönsä kunnan vuokra-asunnon Luumäen Jurvalasta. Jurvala on kylä, joka sijaitsee noin 12 kilometrin päässä kuntakeskus Taavetista ja noin 25 kilometrin päässä Lappeenrannan kaupungista. Jurvalassa asuu noin 1 200 ihmistä ja sieltä löytyy muun muassa koulu, päiväkoti, hotelli, ruokakauppa, kirjasto ja paloasema.

Toimintamallin tavoitteena on innovatiivisen ja rohkean markkinoinnin kautta tuoda esiin, millaisena Luumäki ja sen palvelut näyttäytyvät kuntalaisille. Tavoitteena on nostaa esiin niitä monia esimerkiksi luontoon, harrastamiseen ja koulutukseen liittyviä mahdollisuuksia, joita Luumäellä on tarjota. 

Toimintaympäristö **

Luumäki on Kylähyväsenä tunnettu noin 4 500 asukkaan maaseutumainen kunta, joka sijaitsee Lappeenrannan ja Kouvolan välissä. Kaunis ja puhdas luonto, kirkkaat vesistöt, ihmisläheiset palvelut ja pitkä historia tekevät Luumäestä tutustumisen arvoisen kohteen. Luumäki ei kuitenkaan ole ollut immuuni kaupungistumiselle, jonka seurauksena pienten kuntien asukkaat muuttavat kiihtyvään tahtiin suurempiin kasvukeskuksiin. Koti Luumäellä -someperheen avulla pyritään nostamaan esiin, millaista on asuminen ja arkielämä pienemmässä kunnassa sekä mitä kaikkea tarjottavaa pienellä kunnalla asukkailleen on. 

Lisäksi markkinointikampanjan tarkoituksena on esitellä, millaista on asua ja elää Luumäen kunnan vuokra-asunnoissa. Luumäen Asunnot Oy on Luumäen kunnan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa 25 vuokrataloa, joissa on yhteensä 291 asuntoa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat potentiaaliset kuntaan muuttoa harkitsevat, erityisesti ikäryhmissä joissa sosiaalisen median käyttö on hyvin aktiivista ja joiden elämänvaiheessa someperhe tarjoaa samaistuttavan kohteen. Lisäarvona on tiedon ja kokemusten välittäminen kunnan palveluista ja tapahtumista jo kunnassa ja sen lähialueilla asuville. Kampanjan tavoitteena on asukasviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yleinen kunnan myönteinen asukaslähtöinen imagobrändäys. Lisäksi somekanavien viesti- ja kommentointikanavat tarjoavat kohderyhmälle matalalla kynnyksellä mahdollisuuden lisätietojen tiedusteluun. Seuraajia pyrittiin muutenkin aktivoimaan esimerkiksi kilpailuilla, joissa seuraajia pyydettiin kommentoimaan tai jakamaan julkaisuja. Lisäksi ihmisiä aktivoitiin tulemaan mukaan erilaisiin tapahtumiin. Someperhe tarjoaa myös omien kokemusten kautta kunnalle asiakasymmärrystä eri palvelukanavien kehittämiseen. 

Kohderyhmä on siis varsin laaja; ensisijaisesti kampanja on suunnattu potentiaalisille kuntaan muuttajille, mutta siitä hyötyvät myös kuntalaiset sekä kunnan toimintaa kehittävät tahot. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Someperhe-toiminta otetaan mukaan organisaation eri yksiköissä. Perheen oman aktiivisuuden ansiosta he olivat monessa mukana kuten nuoriso -ja urheiluseuran toiminnassa, kylätapahtumissa ja seurakunnan toiminnassa.

Someperhe teki yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Esimerkiksi lokakuussa someperhe laittoi pystyyn Facebook-sivuillaan arvonnan, jonka palkintona oli pääsy Luumäen Taitokeskuksen paistopussikynttilöiden Taitostarttiin. Päivitys sai valtavasti tykkäyksiä ja kilpailu sai todella suuren suosion. Taitokeskuksella tämä koettiin erittäin positiivisena näkyvyytenä. Taitokeskuksen sivujen kävijämäärät kasvoivat ja kynttiläkurssille tuli niin paljon ilmoittautumisia, että Taitokeskuksen toiminnanjohtajan täytyi jakaa kurssi moneen osaan.

Kunta jakoi tasaisin väliajoin someperheen julkaisuja omilla kanavilla ja tiedotti, jos someperhe oli esillä eri medioissa. 

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Alkuperäinen suunnitelma oli, että someperheeltä tulee ainakin yksi julkaisu viikossa sosiaalisen median alustoille. Someperheen tilien seuraajamäärät kasvoivat tasaisesti ja aina kun näkyvyyttä saatiin Ylen kautta (televisio, radio, netti) seuraajien määrissä tapahtui huomattava nousu. Muilla medioilla ei havaittu olevan yhtä suurta vaikutusta seuraajien määriin.

Someperhe teki sunnuntaisin sopimuksen edellyttämän viikkopäivityksen, mutta tämän lisäksi he tekivät päivityksiä ja tarinoita monta kertaa viikossa. Luumäen Asunnot Oy ja kunta ovat olleet todella tyytyväisiä someperheen aikaan samaan positiiviseen näkyvyyteen. Kunnan vuokra-asuntojen täyttöaste on ollut koko ajan reilusti yli 90%. 

Myös someperhe on ollut tyytyväinen siihen, mitä kaikkea Luumäellä on heille tarjota. He ovatkin päättäneet jäädä asumaan paikkakunnalle myös somepestinsä päättymisen jälkeen. Lisäksi he aikovat jatkaa myös sosiaalisen median tiliensä ylläpitoa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Koti Luumäellä -markkinointiprojekti on hyvä osoitus siitä, että myös viranomaisten kannattaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti lähteä kokeilemaan uusia ja erilaisia tapoja nostaa palveluitaan näkyviksi. Toimintamallin voi toteuttaa myös pienimuotoisempana esimerkiksi luoden projektista lyhytaikaisemman tai rajata sen tarkemmin koskemaan vain tiettyjä palveluita.

Epäilemättä voidaan sanoa, että kaupungistumisella on vaikutuksia moniin pieniin kuntiin ympäri Suomen. Kehittelemämme ja testaamamme toimintamallin avulla pienet kunnat voivat nostaa konkreettisesti esiin kunnan ja sen palveluiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Luumäellä tärkeäksi on koettu se, ettei someperheen julkaisuille anneta liian tiukkoja rajauksia. Perhettä ei esimerkiksi kielletty tekemästä kriittisiäkään päivityksiä. Molemmin puolin tärkeäksi koettiin se, että päivityksen ovat aitoja, rehellisiä ja realistisesti nykytilaa kuvaavia. Luumäen kunnassa pystyttiin luottamaan täysin someperheen tekemiin valintoihin, eikä sisältöä ohjailtu kunnasta käsin mitenkään.

Toimintamallia sovellettaessa on hyvä pohtia, onko yksi julkaisu viikossa tarpeeksi laajan näkyvyyden saamiseksi. Myös valittavan perheen sosiaalisen median taidot on hyvä selvittää ennen toimintamallin käynnistämistä. Perheellä on hyvä olla taidot tai kyky oppia sisällöntuottamisesta. Sisällön tulee olla mielenkiintoista ja monipuolista, jotta mediasta saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti. Onkin hyvä pohtia tapauskohtaisesti, onko esimerkiksi jonkinlainen perehdytys tai koulutus tarpeellinen ennen pestin alkamista.

Myös seuraajien ja kuntalaisten vastaanottavuus on avainasemassa toimintamallin onnistumisen kannalta. Toimintamallin toteuttajan on hyvä luoda mahdollisuuksia someperheen ja kuntalaisten kohtaamisille. Myös paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä on hyvä innostaa toimintaan mukaan.

Toimintamallia sovellettaessa huomion arvoista on myös se, että someperheen tulee itse huolehtia veroasioista, lasketaanko ilmainen asuminen verotettavaksi eduksi.

Kansikuva
koti luumäellä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis