Mallin tavoitteena on auttaa ammattilaista ottamaan luovuus,  kulttuuritoiminta  ja taide puheeksi monipuolisissa asiakaskohtaamisissa, kuten sosiaali-ja terveydenhuollon palveluissa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kulttuurihyvinvoinnin puheeksioton malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on auttaa ammattilaista ottamaan luovuus,  kulttuuritoiminta  ja taide puheeksi monipuolisissa asiakaskohtaamisissa, kuten sosiaali-ja terveydenhuollon palveluissa. 

Toteutuspaikka
Mallia kehitetään osana Kestävän kasvun-hankkeen (RRP) Monialaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin kehittämistä 2023-2025 Helsinki, Etelä-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa sekä Satakunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Luotu

08.04.2024

Viimeksi muokattu

14.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Mallin tavoitteena on auttaa ammattilaista ottamaan luovuus, kulttuuritoiminta ja taide puheeksi monipuolisissa asiakaskohtaamisissa, herättää asiakkaan motivaatiota oman hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi sekä tukea palveluohjauksessa. 

Mallia kehittäminen on käynnistetty vuonna 2023 osana  Kestävän kasvun-hankkeen (RRP) Monialaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin kehittämistä Helsingissä.   Vuonna 2024 kehittäminen laajennettiin koskemaan useampaa hyvinvointialuetta (Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa sekä Satakunta) osana Kulttuurihyvinvointi hyvinvointialueilla- kehittämisryhmän toimintaa. Malli on pilotointivaiheessa.

Mallin periaatteet:

 • Mini-interventiomalli koostuu kolmesta kysymyksestä, joita voi tarvittaessa täydentää lisäkysymyksillä. 

 • Mini-interventiota voi hyödyntää itsenäisenä puheeksioton mallina tai sen sisältöä voi käyttää osana olemassa olevia puheeksioton tapoja ja malleja. Kysymyspatteristoa voi hyödyntää sekä puheeksioton, että prosessinomaisen elintapaohjauksen tukena. ​

 • Malli perustuu motivoivaan ja vahvuuskeskeiseen ohjaukseen. Sen tärkein periaate on, että kulttuuria, taidetta ja luovuutta lähestytään myönteisesti ja asiakaslähtöisesti -> asiakkaan ääni kuuluviin.​

 • Keskustelussa selvitetään asiakkaan arjessa jo tapahtuvaa kulttuurista aktiivisuutta, kiinnostusta ja harrastuneisuutta eri taiteen lajeihin ja itselle ominaisia tai mielekkäitä luovan ilmaisun tapoja sekä pyritään herättämään motivaatiota niiden käytön lisäämiseen arjessa ja rohkaistaan uusien tapojen käyttöönottoon ja elämysten kokeilemiseen.  ​

Mallin toteutus: 

Kysy keskustelun alussa, sopiiko asiakkaalle keskustella luovuudesta, kulttuuritoiminnasta ja taiteesta. Luvan saatuasi, lähesty teemaa myönteisesti, asiakasta kuunnellen ja hänen tarpeensa huomioiden. Huomaa keskustelussa henkilön arjessa jo tapahtuva luova toiminta ja pyri herättämään motivaatiota sen lisäämiseksi tai uuden kokeilemiseksi.

Kysymys 1. Millaista luovuutta, kulttuuritoimintaa ja taidetta sinun elämässäsi on nyt tai on ollut aikaisemmin?

 • Kuunteletko musiikkia, teetkö käsitöitä tai luetko kirjoja? Katseletko elokuvia, rakenteletko jotain tai teetkö puutöitä? Käytkö konserteissa, keikoilla, teatterissa tai museoissa? Piirrätkö, tanssitko, kirjoitatko tai otatko luontokuvia kännykällä? Osallistutko urheilutapahtumiin? Teetkö ristikoita tai käytkö pakohuoneissa?​

 • ​Kulttuurin harrastaminen on kaikkea tätä ja muuta merkityksellistä tekemistä arjessa. Mitkä ovat itsellesi merkityksellisiä ja mielihyvää tuottavia asioita? ​

Kysymys 2. Mitä ajatuksia/ tunteita/​ tuntemuksia luovuus, kulttuuritoiminta ja taide sinussa herättää?

 • ​Tunnistatko niitä pieniä hetkiä arjessa, joissa pysähtyminen taiteen tai luovuuden äärelle on tuonut mielihyvää tai rauhoittanut kiireen keskellä?​ ​Tuoko esimerkiksi musiikki sinulle lohtua, kun olet surullinen tai laitatko ilon hetkinä lempibiisisi soimaan ja tanssit? Auttaako käsitöiden tekeminen pysähtymään hetkeen? Saavatko elokuvat sinut nauramaan?​

 • ​Onko jokin asia, pelko tai tunne joka estää tai hidastaa sinua toteuttamaan luovuuttasi?

 • Miettikää yhdessä mitä seuraavista tapahtuu, kun teet, osallistut tai koet kulttuuri- ja taidetoimintaa:
  • aistisi aktivoituvat
  • käytät mielikuvitustasi
  • koet tunteita
  • havaitset, ajattelet ja muistat
  • olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa
  • liikut ja käytät kehoasi

Kysymys 3.  Jos haluaisit lisätä luovuutta, kulttuuritoimintaa ja taidetta elämääsi, mitä se olisi? Jos haluaisit kokeilla jotain uutta, mitä se olisi?

 • ​Mikä auttaisi sinua toteuttamaan kokeilusi?​

 • Miten, missä ja milloin toteuttaisit kokeilusi?

Mikäli asiakas on kiinnostunut kulttuuri- ja taidetoiminnasta voi hänet ohjata paikkakunnalla järjestettäviin ohjattuihin kulttuuri- ja taidetoimintoihin tai sopia että hän kokeilee lisätä arkeensa omaehtoisesta luovasta toimintaa tai käy esimerkiksi kirjastossa, museossa tai teatterissa. 

Jos keskustelun perusteella henkilö ei vaikuta olevan vielä valmis kokeilemaan luovuuden, kulttuuritoiminnan tai taiteen lisäämistä arkeen, voit kiittää keskustelusta ja palata asiaan myöhemmissä tapaamisissa. Jo kahden ensimmäisen kysymyksen avulla teema on otettu puheeksi ja asiakas on tullut kuulluksi. On mahdollista, että muutosprosessi on silti saanut hiljalleen alkunsa ja luovan toiminnan lisäämisen pohdinta tulee ajankohtaiseksi myöhemmin. 

Toimintaympäristö **

Kulttuurihyvinvointi on sosiaali- ja terveysalalla heikommin tunnettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aihe kuin esimerkiksi liikkuminen ja ravitsemus. ​

​Kulttuurihyvinvoinnin näkökulman vahvistamiseen sote-ammattilaisten työssä tarvitaan ymmärrystä kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä toimintamalleja ja työvälineitä puheeksiottoon ja palveluohjaukseen. ​

Kehittämistoimenpiteitä kulttuurihyvinvoinnin integroimiseksi luontevaksi osaksi hyte-työtä on käynnissä eri hyvinvointialueilla -> tarve kansalliselle mallille​

 

 

Kansikuva
Kolme ihmistä tanssii museossa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä