Kumppanuusilta kokoaa yhteen julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kokemustiedon paikalliset toimijat

Sote-alueen, kuntien, järjestöjen, yritysten ja seurakuntien toimijoita sekä kokemusasiantuntijoita kutsutaan koolle ja autetaan luomaan kumppanuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja paikallisten palvelujen kehittämiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kumppanuusilta kokoaa yhteen julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kokemustiedon paikalliset toimijat
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-alueen, kuntien, järjestöjen, yritysten ja seurakuntien toimijoita sekä kokemusasiantuntijoita kutsutaan koolle ja autetaan luomaan kumppanuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja paikallisten palvelujen kehittämiseksi.

Toteutuspaikka
Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hanke (STEA, 2017–2019). Malli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

24.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024
Ratkaisun perusidea **

Mallissa kuvataan konkreettisin esimerkein, miten erilaiset toimijat saadaan kohtaamaan, suunnittelemaan ja sopimaan konkreettisista tavoitteista tai keskinäisistä tehtävänjaoista kansalaistoiminnan, hyvinvoinnin, terveyden ja palvelujen alueella. Kumppanuusillan koordinointivastuu sopii järjestölle.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Kumppanuusilta voidaan toteuttaa missä tahansa verkostossa, jossa halutaan koota yhteen toimijoita jonkin tietyn aiheen ympärille luomaan yhteistä hyvää: esimerkiksi kehittää kumppanuutta, löytää yhdessä entistä parempia palveluita tai ratkaista ongelmia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tavoitteena on koota yhteen sote-alueen, kuntien, järjestöjen, yritysten ja seurakuntien toimijoita sekä kokemusasiantuntijoita ja muita kokemustietoa omaavia asukkaita. Jotta kaikista heikoimmassa asemassa olevat voivat osallistua, järjestelyissä on huomioitava erityiset tarpeet ja on hyvä, jos osallistumista ovat tukemassa tukihenkilöt. Myös heidän tavoittamisensa tapahtumasta tiedottaessa voi olla tavallista työläämpää. Moitivoi osallistumaan, mutta varo herättämästä epärealistisia odotuksia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

KUMPPANUUSILTOJEN JÄRJESTÄMINEN

Kumppanuusiltoja järjestetään erilaisten teemojen, kuten lapset ja perheet tai päihdekuntoutus, ympärille. Illoissa ratkotaan teemoihin liittyviä ajankohtaisia asioita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Kumppanuusilloissa tapaavat julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kokemustietoa omaavat toimijat. Illoissa verkostoidutaan, kerrotaan omasta työstä ja esitellään jo käytössä olevia hyviä yhteistyön malleja. Keskustelu pidetään konkreettisena ja ymmärrettävänä, jotta siihen voivat osallistua kaikki. Keskustelun virittämiseksi, ylläpitämiseksi ja syventämiseksi käytetään luovia menetelmiä. Yhteisissä kokoontumisissa valetaan yhteistyön perustukset, joiden varaan rakennetaan hyvinvoivaa asuinaluetta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: KUMPPANUUSILTA KOKOAA TOIMIJAT JULKISEN, KANSALAISYHTEISKUNNAN JA KOKEMUSTIEDON ALUEILTA YHTEEN

 1. Osallisuus omassa elämässä
 2. Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa
 3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Olemassa oleviin rakenteisiin juurrutetut ja kumppanuuksien rakentamiseksi järjestetyt tilaisuudet, edistävät osallisuutta usealla ulottuvuudella. Kumppanuusilta kokoaa julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijat yhteen luomaan yhteistä hyvää, esimerkiksi entistä paremmin asukkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja ja palveluohjausta (3). Kumppanuusillat tarjoavat kokemusasiantuntijoille, järjestöille ja julkisen sektorin työntekijöille tilaisuuden osallistua ja vaikuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (2). Kuntien ja sote-alueiden työntekijät voivat ammentaa tilaisuuksista uusia ideoita ja kehittyä työssään (1)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

ONNISTUNUT KUMPPANUUSTILAISUUS EDELLYTTÄÄ

 • Tilaisuus järjestetään ilta-aikaan, jolloin myös järjestötoimijat, vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat pystyvät osallistumaan.
 • Kuntien, järjestöjen ja sote-alueiden työntekijät voivat osallistua tilaisuuteen työajalla.
 • Ohjelma on suunniteltu sellaiseksi, että se edesauttaa yhteistyön syntymistä.
 • Tilaisuudessa pysytään konkreettisissa asioissa ja puhutaan ymmärrettävästi.
 • Tilaisuus pidetään vapaamuotoisena.
   

JÄRJESTÄ TILAISUUS ERILAISISTA TEEMOISTA, ESIMERKIKSI:

 • mielenterveys- ja päihdekuntoutuminen
 • kehitysvammatoimijat ja kehitysvammaisten lasten perheet
 • lapsi- ja perhetyötä tekevät
 • ikääntyneet
 • diagnoosipohjaiset
 • eri ikäkaudet
 • kaikille kuntalaisille avoimet illat tarkemmin määritellyn teeman ympärillä
   

OSALLISTA ALUSTA LÄHTIEN

Ota suunnitteluun mukaan edustajat jokaisesta sellaisesta kohderyhmästä, jota ilta koskee.

Päätä etukäteen tapahtuman raamit, ainakin aika ja paikka, sillä kun on jotain konkreettista valmiina ja mietittynä, on helpompi lähteä liikkeelle ja edetä kohti toimintaa. Jos alueella on hankkeita tai projekteja illan teemaan liittyen, pyydä heidät mukaan järjestelyihin.

Tee tilaisuudesta näyttävä ja houkutteleva mainos ja avaa ilmoittautuminen jo ennen kuin suunnittelu on kovin pitkällä. Tämä luo uskoa siihen, että tapahtuma toteutuu.

Kartoita osaamista, jota voit hyödyntää tilaisuudessa.

Osallista! Voit osallistaa puheenvuoroihin ja muihin järjestelyihin. Illan juontajiksi tai fasilitaattoreiksi kannattaa pyytää kunnan tai kuntayhtymän työntekijöitä.

VIRITÄ KESKUSTELUUN LEIKILLISESTI – ESIMERKKINÄ YHTEISTYÖBINGO

Keskustelun virittämiseksi on useita keinoja. Esimerkiksi yhteistyöbingon avulla saadaan ihmiset kohtaamaan ja vaihtamaan yhteystietoja ja sopimaan asioista konkreettisesti. Bingo on hauska tapa lähestyä vierasta ihmistä. Pelatessa on lupa tarttua hihasta, kysellä, olla utelias. Siitä jää käteen valmis yhteystietolomake.

Kaikki osallistujat saavat tapahtumaan ilmoittautuessaan ovelta bingolapun, jossa on yhdeksän ruutua. Ruudukkoon kerätään messuilla ja illan aikana kohdattujen kumppaneiden yhteystietoja. Siihen kirjataan myös, mistä on sovittu ja miten jatketaan. Lisätehtävänä ovat värilliset ruudut, joihin järjestötoimivat hakevat julkisen puolen kontakteja ja toisinpäin. Bingorivin saatua voi osallistua kilpailuun, jonka voittaja arvotaan illan lopuksi. Palkintona kannattaa olla jotain, mikä tukee uusia kumppanuuksia, esimerkiksi jonkin tilan käyttöoikeus muutamaksi tunniksi tapaamiseen uusien kumppaneiden kanssa. 

PYYDÄ ALUSTUSPUHEENVUOROJA

Pyydä järjestöjen/seurakuntien ja kunnan/kuntayhtymän työntekijöitä kertomaan keskinäisestä yhteistyöstään konkreettisin esimerkein. Yhteistyön ongelmat ja ratkaisut kannattaa myös nostaa esille.

Pyydä kaikkia alustajia pohtimaan puheissaan kumppanuuden mahdollisuuksia ja esittämään konkreettisia esimerkkejä yhteistyöstä. Innostavat, iloiset ja värikkäät puheenvuorot inspiroivat ihmisiä ajattelemaan ja hakeutumaan keskusteluyhteyteen muiden kanssa.

KESKUSTELUTA JA KOKOA

Tilaisuudessa heränneitä ajatuksia voidaan nostaa monin keinoin esille esimerkiksi tilaisuuden päättävää paneelikeskustelua varten. Luovia menetelmiä on myös hyvä hyödyntää. Esimerkiksi tarinateatteri tekee näkyväksi yleisön kokemuksia ja tunteita.  

Muista ottaa mukaan keskusteluun myös muu yleisö!

KUMPPANUUSILLOISTA SAATUA PALAUTETTA

 • Julkinen sektori (Keusote) on tavoittanut kumppanuusiltojen avulla ison joukon järjestöjä. Keusoten asiakasohjauksen kehittämistiimi on ollut erityisen kiinnostunut kumppanuusilloista. 
 • Osallistujia on ollut noin 70–80 yhdistyksistä, julkiselta sektorilta, seurakunnista, yksityiseltä sektorilta sekä kokemusasiantuntijoita.
 • Kasvokkaisia tapaamisia arvostetaan ja toivotaan laajasti. Koska verkostoituminen on päättymätön prosessi, tutustumiselle on jatkuva tarve. Tietoisuus toimijoista, toiminnoista ja palveluista lisääntyy. Aikaa myöden asiakasohjauksen odotetaan myös paranevan.
 • Järjestöt ovat kokeneet, että julkisen sektorin päälliköt ovat tavallisen kansan tavoittamattomissa. Kumppanuusilloissa he ovat olleet aktiivisesti mukana. Osallistujat ovat kertoneet tutustuneensa kollegoihinsa, vaihtaneensa yhteistietoja sekä viihtyneensä ja virkistyneensä. Järjestöt mielletään usein kevyen luokan toimijoiksi, vaikka ne tekevät myös vaativaa kuntouttavaa ja korjaavaa työtä. Kumppanuusillat tekevät järjestöjen laaja-alaisen työn näkyväksi.

KEHITTÄJÄT

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n johdolla Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hankkeessa (STEA 2017–2019) tehtyyn kehittämistyöhön.

Keski-Uudenmaan soteen (Keusote) kuuluvat Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen ja Tuusulan kunnat. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden 2019 alussa Keusoten järjestettäväksi.  Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hankkeen yksi tavoitteista on ollut tukea järjestöjen asemaa palveluohjauksen rakenteissa niin, että kuntalaiset löytävät aikaisempaa paremmin järjestöjen tarjoaman toiminnan pariin.

Yhdistysyhteistyötä on tehty seuraavien kanssa: Kehitysvammatoimijoiden Kumppanuusillan järjestelyissä yhteistyötä on tehty Minua kuullaan -hankkeen (Vammaisperheyhdistys Jaatinen, Vamlas, Kehitysvammaliitto) kanssa.  Lapsi- ja perhetyö -tapahtuman järjestämisessä yhteistyötä on tehty LAPE Uusimaan ja Perheet keskiöön -hankkeen kanssa.

Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hankkeen verkkosivut (Yhdistysverkosto.net)

Kumppanuudella soteen ja kuntiin 2017–2019 -blogi

Kansikuva
Kumppanuusilta kokoaa yhteen julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kokemustiedon paikalliset toimijat -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä