Verkostoiva työ osallisuuden edistämisen voimavarana

Verkostoiva työ sopii erityisesti sellaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkomiseen, joita mikään toimijataho ei voi ratkaista yksin. Tällaisia ovat köyhyys, syrjäytyneisyys, mielenterveys- ja päihdeongelmat. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Verkostoiva työ osallisuuden edistämisen voimavarana
Lyhyt kuvaus

Verkostoiva työ sopii erityisesti sellaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkomiseen, joita mikään toimijataho ei voi ratkaista yksin. Tällaisia ovat köyhyys, syrjäytyneisyys, mielenterveys- ja päihdeongelmat. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Löydät teemaan liittyvät toimintamallit Arviointi-valikon alta.

Löydät kaikki osallisuuden edistämisen teemakokonaisuudet Sokra-koordinaation Innokylä-kokonaisuudesta.

Toimiaika

Tutustu tarkemmin verkostoivaan työhön Thl.fi-verkkosivulla.

Toimijat

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

20.04.2023

Viimeksi muokattu

02.05.2023
Tuotokset ja tulokset

Toimintamallit on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Asiakasosallisuusryhmät vammaispalvelujen yhteiskehittämisessä (Innokyla.fi)

Kiertävä kokous vaikuttamiskeinona terveydenhuollossa (Innokyla.fi)

Koppia asiakkaasta (Innokyla.fi)

Kototori tukee kotoutujaa monialaisesti ja yhteisöllisesti (Innokyla.fi)

Kumppanuusilta kokoaa yhteen julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kokemustiedon paikalliset toimijat (Innokyla.fi)

Liikuntaneuvonta − monialaista tukea hyvinvointiin (Innokyla.fi)

Luontolähtöinen työpajatoiminta (Innokyla.fi)

Luontolähtöistä toimintaa yhteistyönä (Innokyla.fi)

Luottotyöntekijän matkassa eteenpäin (Innokyla.fi)

Lähityö (Innokyla.fi)

MargIT-verkosto – digioikeuksien edistäminen verkostotyön keinoin (Innokyla.fi)

Osallistavalla ideakilpailulla uutta matalan kynnyksen liikuntatoimintaa (Innokyla.fi)

Osallisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa (Innokyla.fi)

Palveluohjauksen mallin kehittäminen yhdessä paljon tukea tarvitsevien kanssa (Innokyla.fi)

Poikkeustilanteiden toimintamalli heikoimmassa asemassa olevien avun koordinointiin (Innokyla.fi)

Satelliittiyhteistyö palvelutarjottimen kokoajana ja uusien toimintamuotojen kehittäjänä (Innokyla.fi)

Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto (Innokyla.fi)

Tukiringin avulla oma ääni kuuluviin (Innokyla.fi)

Työntekijän roolinmuutos (Innokyla.fi)

Vankitaustaisten asiakassuhteen rakennus dialogissa stigmoja murtaen (Innokyla.fi)

Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin (Innokyla.fi)

Yhteiskehittäminen sosiaalisessa kuntoutuksessa ja sosiaalityössä (Innokyla.fi)

Yhteiskehittämisen työskentelyprosessi alueellisen palveluohjauksen mallin rakentamiseksi paljon tukea tarvitseville työikäisille (Innokyla.fi)

Verkostoiva työ

Aihealueet