Sininauhaliitto on yksi Propellipäiden kumppaneista. Sininauhaliitto pyysi Propellipäitä mukaan vetämään ideapajoja, joista syntyisi Sininauhaliiton jäsenyhteisöille hyvinvointikokeiluideoita. Syntyi Kuuntelupysäkki!

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuulemisen paikkojen lisääminen työpaikalle
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sininauhaliitto on yksi Propellipäiden kumppaneista. Sininauhaliitto pyysi Propellipäitä mukaan vetämään ideapajoja, joista syntyisi Sininauhaliiton jäsenyhteisöille hyvinvointikokeiluideoita. Syntyi Kuuntelupysäkki!

Toteutuspaikka
Propellipäät / Kukunori ry, Sininauhaliitto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Milla Mäkinen

Luotu

25.09.2020

Viimeksi muokattu

28.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Malli sopii kenelle tahansa tiimille tai järjestölle, joka pohtii miten vahvistaa kuuntelemisen ja kuuntelun kulttuuria omassa porukassa.

Toimintaympäristö **

Työterveyslaitoksen mukaan "Työhyvinvointia edistetään parhaiten lisäämällä työntekijöiden ja työyhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Työn voimavarat, kuten vaikutusmahdollisuudet siihen, missä järjestyksessä ja miten työtään tekee, vähentää koettua stressiä." Yksi keinoista tämän toteuttamiseksi on pysähtyä pohtimaan sitä, miten henkilöstöä työpaikalla kuullaan. Myös Propellipäiden työssä on tullut esiin, että mitä useammat työyhteisöt tarvitsevat taitoja ja konkreettisia vinkkejä nimenomaan työntekijöiden kuulemiseen.

Kansikuva
Kuvassa liimalappuja, joihin kirjattiin mallin yhteiskehittämistyöpajassa elementtejä, joista kuuntelupysäkki syntyi.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready