Lähiesihenkilön RAI-tiedolla johtamisen tueksi on Pirkanmaalla luotu yhdenmukainen vuosikello.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lähiesihenkilön RAI-vuosikello
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähiesihenkilön RAI-tiedolla johtamisen tueksi on Pirkanmaalla luotu yhdenmukainen vuosikello.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialueen kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Anu Lehtinen

Luotu

05.12.2022

Viimeksi muokattu

19.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. 

Pirkanmaalla ikääntyneiden ja osittain myös vammaisten palveluissa on käytössä RAI toimintakyvyn arviointimittaristo. RAI-arviointivälineistö tuottaa asiakkaista paljon tietoa ja dataa, jonka systemaattista hyödyntämistä on Pirkanmaalla lähdetty kehittämään. Vaikka vuosikelloa on kehitetty kotihoidon lähiesihenkilöiden kanssa, on se sovellettavissa myös asumispalveluihin sekä vammaispalveluun.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ensisijainen kohderyhmä on Pirkanmaan kotihoidon lähiesihenkilöt. Heidän osallisuutensa kehittämiseen on varmistettu työpajatoiminnoissa, joihin he osallistuvat vuosien 2022-2023 aikana. Työpajat ovat toimineet myös vertaistukena esihenkilöille. 

Toinen kohderyhmä on asumispalveluiden ja vammaispalveluiden lähiesihenkilöt, vuosikello on sovellettavissa myös heidän RAI-tiedolla johtamista tukemaan.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä