Lähineuvonta antaa helposti saavutettavaa ja ajanvarauksetonta neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveyspalveluista sekä tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Lisäksi pisteellä annetaan tukea sähköisten asiointikanavien käyttöön.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lähineuvonta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähineuvonta antaa helposti saavutettavaa ja ajanvarauksetonta neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveyspalveluista sekä tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Lisäksi pisteellä annetaan tukea sähköisten asiointikanavien käyttöön.

Toteutuspaikka
Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus (JUST)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

07.10.2022

Viimeksi muokattu

28.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Lähineuvontapisteeltä asiakas saa sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvontaa ja ohjausta. Lähineuvontapiste toimii vaihtoehtona sähköisille tai puhelimitse tapahtuvalle yhteydenotolle. Lähineuvontapiste opastaa löytämään myös kunnan, kolmannen sektorin sekä omarahoitteiset palvelutarjoajat.

Pisteellä asiakkaita palvelevat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka voivat tarpeen vaatiessa sote- yhteistyönä selvittää asiakkaan tilannetta. Lähineuvonnasta voidaan siirtää asiakkaan asia jatkokäsittelyyn sosiaali- tai terveydenhuollon alueelle. Lähineuvonnan tukena toimivat kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon muut yksiköt. Lähineuvontapisteellä on myös tietoa ja toimintaa 3. sektorin toimijoilta.  

Lähineuvontaa pilotoidaan Järvenpään sosiaali- ja terveysasemalla 12.10.-31.12.2022. Pilotin aikana lähineuvontapiste on auki joka arkipäivä 9—15.  Pisteellä asiointi tapahtuu ilman ajanvarausta, tarvittaessa myös ilman tunnistautumista. Asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiaa ryhdytään selvittämään heti.  ​

Toimintaympäristö **

Lähineuvonnan toimintamallin kehittäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimenpiteitä Keski-Uudellamaalla. Lähineuvontakonseptia rakennetaan ja pilotoidaan Keusoten eli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (jatkossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen) keskitetyn asiakasohjauksen ja terveydenhuollon avopalveluiden yhteistyönä. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden toimijoiden, kuten 3. sektorin kanssa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lähineuvonnan kohderyhmänä ovat kaikenikäiset Keski-Uudenmaan alueen asukkaat, jotka kokevat tarvitsevansa neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveyspalveluista lähineuvontana. Lähineuvontapisteen pilotti toteutetaan Järvenpäässä, joten parhaiten lähineuvonta pilotin aikana palvelee Järvenpään asukkaita.

Lähineuvonnan kehittämisen tukena on hyödynnetty erinäisiä kyselyt, joita on toteutettu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimesta:

  • Keusoten asiakasohjauksen asukaskysely toteutettiin ajalla 27.4.-20.5.2020. Vastauksia tuli yhteensä 349. Tehdyn kyselyn pohjalta nousi toive walk in -tyyppiselle lähipalvelulle.
  • Lisäksi keväällä 2022 lähetettiin kysely kaikille Keusoten alueella asuville yli 70-vuotiaille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää yli 70-vuotiaiden palvelujen käyttöä ja palvelutarpeita. Kyselyssä nousi keskeisenä tuloksena toive lähipalvelujen säilymisestä ja se, että asiakkaat toivovat tapaavansa ammattilaiset kasvotusten.
  • Mallinnuksen tukena käytettiin myös 31.8.2021 toteutetun palvelualueiden yhteisen kehittämisiltapäivän keskustelua ja kyselyn tuloksia ”Sote-lähineuvonta: miten lähineuvonta palvelisi parhaiten asiakkaitamme?”.
Kansikuva
Keusoten Lähineuvonta -toimintamallin kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed