• Kansallinen lapsibudjetoinnin malli ja -vuosikello osaksi tiedolla johtamisen ja taloushallinnon vuosikelloa.
  • Suositus kartoituksen pohjalta keskeisistä mittareista ja mittarihierarkiasta, jolla lapsibudjetointia tulisi toteuttaa.
  • Budjettianalyysi.

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lapsibudjetoinnin malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Kansallinen lapsibudjetoinnin malli ja -vuosikello osaksi tiedolla johtamisen ja taloushallinnon vuosikelloa.
  • Suositus kartoituksen pohjalta keskeisistä mittareista ja mittarihierarkiasta, jolla lapsibudjetointia tulisi toteuttaa.
  • Budjettianalyysi.

 

 

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hankekumppanikunnat ovat Oulu, Nivala ja Sievi
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Valtionvarainministeriö (VM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Kansallisen lapsistrategian kuva
Kuvateksti

Tavoitteena hyvinvoiva lapsi tai nuori Pohjois-Pohjanmaalla

Lapsibudjetoinnin pilotointi etenee oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessin mallintamisen kautta, tunnistaen asiakkaiden palvelutarpeita ja keskeisimpiä yhteistyön yhdyspintoja hyvinvointialueen ja peruskuntien toimijoiden välillä. Tavoitteena on ottaa käyttöön ja levittää hyvin toimivia toimintatapoja ja luoda toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin menetelmiä yhdyspinnoille.

Lapsibudjetoinnin kokonaisuus kytketään osaksi laajempaa järjestämislain velvoittamaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Lapsibudjetoinnin avulla voidaan luoda yhteinen käsitys kokonaisuudesta (elämänkaari) ja saada välineet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteiselle johtamiselle.
Yhteisten tavoitteiden asettamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on olennaista saada ajantasaista tietoa esimerkiksi lapsille ja nuorille kohdennettavien resurssien vaikuttavuudesta huomioiden panostukset yli hallinnonalarajojen.
Lapsibudjetoinnin tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vaikuttavuutta, vahvistaa resurssien kohdentamista oikeisiin toimiin oikeaan aikaan sekä edistää lapsen oikeuksien toteutumista.
Lapsibudjetointimallin toteuttamista tukemaan luodaan yhteistyörakenteet sekä lapsibudjetoinnin vuosikello.
Pilotointi toteutetaan Pohteen, Oulun, Nivalan ja Sievin yhteistyönä.
Tavoitteemme ovat:

Yhteinen toimintaympäristö; vahvuudet ja kehittämistarpeet
Yhteiset toiminnan periaatteet ja painopisteet
Yhteiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
Tavoitteiden mukaiset palveluja yhteensovittavat toimintamallit
Yhteiset mittarit tavoitteiden ja toimenpiteiden seurantaan, arviointiin ja ennakointiin
Yhteismitallinen tietopohja
→ Lapsibudjetointimallin käyttöönotto koko Pohjois-Pohjanmaalla


Päivi Ylä-Outinen
projektipäällikkö

Luotu

28.03.2024

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Kansikuva
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä