Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen keskitetty järjestäminen (asiakasohjaus)​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa on yhteinen toimintatapa, jossa myönnettävillä palveluilla on yhtenäiset kriteerit ja järjestämisen että valvonnan toimintamallit ovat selkeät ja laatua sekä talouden hallittavuutta tukevat.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen keskitetty järjestäminen (asiakasohjaus)​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa on yhteinen toimintatapa, jossa myönnettävillä palveluilla on yhtenäiset kriteerit ja järjestämisen että valvonnan toimintamallit ovat selkeät ja laatua sekä talouden hallittavuutta tukevat.

Toteutuspaikka
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

17.05.2024

Viimeksi muokattu

17.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa käytetään paljon erilaisia tukipalveluja, joita järjestetään sekä omana että ostopalveluna ja joita tulee valvoa. Palvelujen järjestäminen on hyvinvointialueen alkuvaiheessa hajallaan ja esimerkiksi ostoja tehdään ilman selkeää yhteistä ohjeistusta. Tämä johtaa puutteisiin hankinta-, järjestämis- ja valvontalakien toteutuksessa ja kustannusten kontrolloimattomuuteen.​

Toimintamallin myötä perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa on yhteinen toimintatapa, jossa myönnettävillä palveluilla on yhtenäiset kriteerit ja sekä järjestämisen että valvonnan toimintamallit ovat selkeät ja laatua sekä talouden hallittavuutta tukevat. Projektin aikana aloitetaan osia mallin mukaisista toimintatavoista ja kuvataan malli, vaikkei kaikkea vielä otettaisi käyttöön.​

Toimintamalli koskee isoa osaa perhesosiaalityön ja lastensuojelun työntekijöistä. Malli vaikuttaa asiakkaiden laadukkaiden palveluiden järjestämiseen, mutta ei suoriin asiakaskontakteihin.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä