Lastensuojelun ja Nuorisovastaanoton yhteistyön mallinnus Jyväskylässä

Jyväskylän lastensuojelun ja Jyväskylän Nuorisovastaanoton yhteistyön mallinnuksessa avataan Nuorisovastaanoton toimintaa sekä kuvataan yhteisen työskentelyn aloitukseen, varsinaiseen työskentelyyn sekä työskentelyn päättämiseen liittyvät periaatteet ja toimijoiden roolit.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lastensuojelun ja Nuorisovastaanoton yhteistyön mallinnus Jyväskylässä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jyväskylän lastensuojelun ja Jyväskylän Nuorisovastaanoton yhteistyön mallinnuksessa avataan Nuorisovastaanoton toimintaa sekä kuvataan yhteisen työskentelyn aloitukseen, varsinaiseen työskentelyyn sekä työskentelyn päättämiseen liittyvät periaatteet ja toimijoiden roolit.

Toteutuspaikka
Jyväskylä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Päivi Malinen

Luotu

10.01.2023

Viimeksi muokattu

20.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Lastensuojelun ja nuorisovastaanoton yhteistyön mallinnuksessa kuvataan näiden tahojen yhteistyön lähtökohdat ja periaatteet. Mallinnuksessa kuvataan, millaisissa tilanteissa lastensuojelun asiakkaan voi ohjata Nuorisovastaanotolle ja miten yhteinen työskentely aloitetaan, toteutetaan sekä päätetään. Mallinnuksessa otetaan kantaa myös tilanteisiin, joissa työskentely ei toteudu jostakin nuoreen itseensä liittyvästä syystä johtuen.

Toimintaympäristö **

LUMO-hankkeen aikana Jyväskylän kaupunki toivoi, että LUMO-hankkeessa tehdään kirjallinen ja yksinkertainen kuvaus Jyväskylän lastensuojelun ja Jyväskylän Nuorisovastaanoton välisen yhteistyön tueksi. Tavoitteena oli selkiyttää, kuinka asiakas ohjautuu lastensuojelusta Nuorisovastaanotolle sekä kuvata konkreettiset yhteistyörakenteet.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön aluksi tavattiin organisaatioiden esihenkilöitä. Johtavat sosiaalityöntekijät keräsivät molempien organisaatioiden työntekijöiltä palautetta organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Työntekijät kokivat tärkeänä, että työskentelyn alussa saadaan rakennettua yhteinen tilannekuva asiakkaan tilanteesta. Tämän vuoksi etenkin työskentelyn aloitukseen toivottiin selkeämpiä toimintatapoja. Nuorisovastaanoton ja lastensuojelun välinen yhteistyö koettiin hyvänä, mutta vaihtelevana työskentelyn intensiivisyyden ja yhteydenpidon suhteen. Yhteydenpito ja aikojen sopiminen koettiin kiireen vuoksi haastavana. Yleisesti ottaen yhteistyöhön toivottiin tasalaatuisuutta. Sitoutuminen työskentelyn yhteiseen aloituspalaveriin, väliarviointiin ja lopetuspalaveriin nähtiin keskeisimpinä keinoina parantaa yhteistyötä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mallinnuksen vieminen käytäntöön edellyttää molempien organisaatioiden johdon ja työntekijöiden sitoutumista mallin mukaisen toiminnan organisointiin ja asianmukaiseen resursointiin. Yhteistyömallin eri vaiheiden konkreettinen sisältö tulee käydä yhteisesti läpi ja sopia käytännön vaiheet ja konkreettiset teot mallin viemiseksi käytäntöön.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

LUMO-hankkeen aikana ei ollut enää mahdollista kokeilla yhteistyön mallinnusta käytännössä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Eri organisaatioiden välisen yhteistyömallien kehittäminen edellyttää molempien organisaatioiden johdon ja ammattilaisten sitoutumista uudenlaisen toiminnan käyttöönottoon. Yhteistyömallinnus on sovellettavissa hyvin ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon eri tahojen yhteistyön kehittämiseen.

Kansikuva
Kuvituskuva: poika katsoo kameraan

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis